Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020-2025