Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XVII 

Xem với cỡ chữ
Sáng 5.7, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc.

Trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm  tháng cuối năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ cho biết, Đảng ủy cơ quan VPQH đã phối hợp với Đảng đoàn QH, lãnh đạo VPQH chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu, nghiên cứu, phục vụ thành công 6 phiên họp của UBTVQH; tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của QH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH, các cơ quan của UBTVQH và VPQH; phục vụ thành công Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV, Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lấy ý kiến một số dự án luật thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy tạo sự đồng thuận cao; phục vụ QH, UBTVQH giám sát 4 chuyên đề. Đảng ủy cơ quan VPQH cũng đã tập trung lãnh đạo các đơn vị chức năng và cán bộ, đảng viên tham mưu, phục vụ thành công các hoạt động đối ngoại của QH, Lãnh đạo QH, Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan VPQH đã phối hợp với Đảng đoàn QH tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Mười, Khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/ĐU ngày 28.2.2019 của Đảng ủy cơ quan VPQH về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Ngoài ra, Đảng ủy cơ quan VPQH cũng đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng…

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy cơ quan VPQH xác định: tập trung lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ tốt Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIV và các phiên họp của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH, các cơ quan của UBTVQH và VPQH; lãnh đạo việc tham mưu, phục vụ công tác nhân sự QH, các hoạt động chuẩn bị bầu cử ĐBQH Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn các cấp ủy đảng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, các nội dung của dự thảo Báo cáo đã phản ánh tương đối toàn diện các hoạt động của Đảng bộ cơ quan VPQH. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung đánh giá hoạt động của các Chi bộ, làm sâu sắc thêm các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình; đồng thời, chú trọng nhiệm vụ của những tháng cuối năm về lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Hạnh Phúc ghi nhận các ý kiến góp ý hoàn thiện báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Hạnh Phúc, trong thời gian tới, sẽ tập trung chỉ đạo ban hành Quy chế về văn hóa công sở; thực hiện tốt việc hướng dẫn các cấp ủy đảng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo bảo đảm khách quan công tâm dân chủ, lựa chọn được người tài, có kinh nghiệm. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIV và các phiên họp của UBTVQH, tiến hành cải tiến phần mềm, hạn chế tối đa việc sử dụng tài liệu giấy.

Tin và ảnh: Q. Khánh