Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XVI 

Xem với cỡ chữ
Chiều 17.4, tại nhà QH đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc.

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác Đảng quý I và nhiệm vụ trong tâm quý II.2019,  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ cho biết: Đảng ủy cơ quan đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo công tác tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH và VPQH bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ, kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Thường xuyên đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ, từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được triển khai đúng quy định.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II.2019, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và phục vụ thành công kỳ họp thứ 7 của QH, các phiên họp thứ 33, 34, 35 của UBTVQH; tham mưu phục vụ tốt các hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban; phục vụ các ĐBQH tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri, thông tin kịp thời về kết quả của kỳ họp đối với nhân dân. Tiếp tục phục vụ giám sát của QH, UBTVQH về việc thực hiện 4 Nghị quyết chuyên đề của QH, 4 kết luận của UBTVQH từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Lãnh đạo tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại trong quý II.2019 của QH, các cơ quan của QH và VPQH; chú trọng phục vụ thành công Đoàn công tác của lãnh đạo QH đi dự Hội nghị quốc tế, thăm và làm việc các nước. Chỉ đạo hoàn thiện Đề án sắp xếp lại bộ máy tổ chức Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội; sắp xếp lại bộ cơ cấu bên trong của VPQH và Viện Nghiên cứu lập pháp để trình UBTVQH. Đối với công tác xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương khóa XII của Đảng ủy Khối, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó tập trung việc nâng cao chất lượng chi bộ và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII; chỉ đạo hoàn thiện một số báo cáo theo yêu cầu của Trung ương…


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác Đảng quý I và nhiệm vụ trong tâm quý II.2019

Thảo luận về các nội dung báo cáo, đa số ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo và cho rằng báo cáo phản ánh tương đối đầy đủ các hoạt động từ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác tổ chức cán bộ; công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung làm sâu sắc thêm các nội dung hoạt động tham mưu, phục vụ hoạt động QH, các cơ quan của QH, đặc biệt là công tác thẩm tra các dự án luật, phục vụ hoạt động giám sát tối cao của QH, giám sát của UBTVQH, hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Hạnh Phúc ghi nhận các ý kiến góp ý hoàn thiện báo cáo công tác Đảng quý I và nhiệm vụ trọng tậm quý II.2019 của Đảng ủy cơ quan VPQH. Đồng thời, đề nghị bổ sung kết quả, số liệu phản ánh một số hoạt động như tham mưu phục vụ thẩm tra các dự án luật với nhiều dự án luật quan trọng được dư luận quan tâm như: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; phục vụ hoạt động giám sát của QH; kết quả hoạt động đối ngoại của QH… Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề của các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc.

Về các nhiệm vụ trọng tâm của Quý II.2019, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH cho biết trong Quý II sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng, xem xét thông qua 9 luật, 1 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật. Tại kỳ họp này, QH cũng sẽ cải tiến áp dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động ĐBQH, đổi mới trong cách thức xin ý kiến ĐBQH. Do đó, áp lực công việc rất lớn đòi hỏi cần tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng phục vụ thành công kỳ họp QH.

Đối với công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023; bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp vụ của VPQH, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH đề nghị đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm trong công tác giới thiệu nhân sự, sáng suốt trong lựa chọn nhân sự. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; kiện toàn nhân sự lãnh đạo VPQH, Ban thư ký Quốc hội, tích cực chuẩn bị cho việc soạn thảo dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tiến hành bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH.

Tin và ảnh: Q.Khánh