Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới 

Xem với cỡ chữ
Những đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua được ví như “luồng gió mới”, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo tiền đề và sức bật để Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đúng như mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI đã đề ra. PV Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh NGUYỄN NGỌC BÌNH xung quanh nội dung này.

- 2/3 chặng đường của nhiệm kỳ đã đi qua, hoạt động của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc được cử tri đánh giá cao thông qua những nỗ lực không ngừng cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Ông có thể nói rõ hơn về hoạt động HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay?

- Luôn đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, đó là yêu cầu, cũng là nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND tỉnh. Đặc biệt là trong tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh đã có nhiều cải tiến, đổi mới và đạt hiệu quả cao. Trong điều hành, Chủ tọa bám sát chương trình, tiết kiệm thời gian, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu. Kỳ họp cũng dành thời gian để Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu những ý kiến của đại biểu HĐND, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, việc ban hành nghị quyết của HĐND có nhiều đổi mới, đáp ứng được nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN, an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

- Còn về việc thực hiện chức năng giám sát, thưa ông?

- Có thể nói, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh cũng ngày càng đổi mới, đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua giám sát, HĐND đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp UBND tỉnh, cơ quan liên quan khắc phục kịp thời hạn chế, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển KT - XH của địa phương.

Cụ thể, đối với hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp và các ban HĐND tỉnh. Đặc biệt, hoạt động chất vấn có nhiều cải tiến về nội dung, cách thức điều hành theo hướng ngày càng dân chủ, thẳng thắn, theo phương châm “hỏi nhanh đáp gọn”; nội dung đề cập đến nhiều vấn đề cụ thể quan trọng, thời sự được cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Đơn cử, tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XVI, đại biểu đã chất vấn Giám đốc sở Nội vụ xoay quanh các nội dung về công tác cán bộ như, sắp xếp tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế; quản lý, sử dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Về hoạt động giám sát chuyên đề, HĐND tỉnh giám sát với nội dung thiết thực, phát huy được trí tuệ tập thể, tạo điều kiện để nhân dân theo dõi, giám sát. Điểm đổi mới tại nhiệm kỳ này là các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề cử tri quan tâm. Phương thức giám sát đổi mới theo hướng, tăng cường các buổi làm việc, khảo sát tại cơ sở trước khi làm việc với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Thành phần giám sát huy động được cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn sâu tham gia. Các kết luận giám sát nêu rõ ưu điểm, kết quả đạt được, mặt chưa được, nguyên nhân và kiến nghị cụ thể từng nội dung, trách nhiệm cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết tồn tại để có biện pháp khắc phục. Sau giám sát, HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện các kiến nghị giám sát. Những vấn đề bức xúc chậm khắc phục được tổ chức giám sát nhiều đợt, qua đó, củng cố niềm tin với cử tri và nhân dân.


Ảnh: Trần Tâm

Những đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của HĐND tỉnh được ví như “luồng gió mới”, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo tiền để và sức bật để Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đúng như mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI đã đề ra.

- Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có giải pháp nào phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, thưa ông?

- Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp; phân công thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo, đề án; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình tại kỳ họp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp để cử tri theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND các cấp. Đặc biệt, sẽ có các cơ chế giám sát thường xuyên nội dung, các cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các cơ quan thuộc UBND các cấp; tăng cường tái chất vấn các nội dung đang nóng, gây bức xúc trong dư luận, các nội dung chưa được các cơ quan liên quan giải đáp thấu đáo.

Thường trực HĐND tỉnh cũng sẽ tăng cường phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới hoạt động TXCT và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp thu, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết để phát huy vai trò, trí tuệ của đại biểu; Thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm giữa HĐND các cấp, hướng dẫn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND - nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của HĐND.

NGUYỄN ÁNH thực hiện