Hội đồng Nhân dân nhiều tỉnh khai mạc kỳ họp cuối năm 

Xem với cỡ chữ
Sáng 5.12, HĐND các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Tuyên Quang, Bến Tre, Long An, Lào Cai, Bắc Kạn và Đắk Lắk đã khai mạc kỳ họp cuối năm.

Hưng Yên: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa XVI, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Với sự đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, KT - XH của tỉnh đã và đang đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Trong đó, nổi bật: Tổng sản phẩm GRDP tăng 9,27%; thu ngân sách ước đạt 14.450 tỷ đồng. Hầu hết chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ; hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi và giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế; phát triển hạ tầng cụm công nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra; tiến độ triển khai các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị thương mai, giao thông thủy lợi quan trọng… Năm 2020, Hưng Yên phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 9%; thu ngân sách đạt 14.865 tỷ đồng. Trong đó: Thu nội địa 10.565 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.300 tỷ đồng; phấn đấu có thêm 4 huyện hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 210 triệu đồng; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 34%; tạo thêm việc làm mới cho 2,45 vạn lao động; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,9%...

Nam Định: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XVIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Trung đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, chất vấn; dành thời gian nghiên cứu kỹ, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo tờ trình để nghị quyết của HĐND được thông qua bảo đảm chất lượng, có tính khả thi cao.

Theo báo cáo, năm 2019, KT - XH của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển với 18/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,8%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ; sản xuất nông, lâm và thủy sản tăng 2,8%; công nghiệp tăng 14,5%; thương mại tăng 12,1%; xuất khẩu hàng hóa đạt 2 tỷ USD; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến địa phương… Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm; vi phạm trật tự đất đai vẫn xảy ra, việc xử lý vi phạm chậm… Năm 2020, tỉnh ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, điện tử; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân; triển khai thực hiện tốt việc quy hoạch để phục vụ công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và các mục tiêu chung về phát triển KT - XH…

Tuyên Quang: Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVIII: Năm 2019, dự tính 21/21 chỉ tiêu KT - XH đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,05% so với kế hoạch năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.660 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8.407,5 tỷ đồng; trồng rừng 11.780ha; tổng thu NSNN đạt 2.106 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền phong phú; lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm… Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp, diện tích mía nguyên liệu không đạt kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ đầu tư một số công trình, dự án chậm; cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu…

Năm 2020, UBND tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 21 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tập trung thúc đẩy tăng tưởng kinh tế, phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế, phát triển du lịch và các ngành dịch vụ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Long An: Theo báo cáo tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa IX, mặc dù gặp không ít khó khăn, hạn chế, song với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trên tổng thể, tình hình KT - XH tỉnh Long An tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực, phấn khởi: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mức khá cao (9,41%), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng hướng công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp. Các chương trình đột phá và công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh tiếp tục được tập trung thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo lộ trình, hướng vào tính bền vững...

Năm 2020, tỉnh Long An xác định mục tiêu quan trọng là tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tập trung thực hiện các chương trình đột phá và công trình trọng điểm. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Kiểm soát đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát huy khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo nhằm tận dụng các cơ hội của Cách mạng 4.0...

Bến Tre: Báo cáo của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa IX cho biết: Năm 2019, 24/24 chỉ tiêu KT - XH đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Đặc biệt, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) và thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu và đạt mức cao nhất từ trước đến nay; tổng mức bán lẻ hàng hóa, tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng thu từ du lịch tăng cao; thu hút đầu tư đạt kết quả khá, nhất là các dự án đầu tư phát triển đô thị... Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn khó khăn, phát sinh dịch bệnh trên lợn, gia cầm khá phức tạp, gây thiệt hại lớn; việc xây dựng chuỗi giá trị trên một số sản phẩm chủ lực của tỉnh còn chậm; thị trường xuất khẩu nông sản gặp nhiều khó khăn; công tác giảm nghèo một số nơi chưa đồng bộ giữa các ngành…

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT - XH tỉnh năm 2020 với tinh thần “bứt phá về đích”, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển mạnh chuỗi giá trị sản phẩm; tạo đột phá trong phát triển du lịch và hình thành thị trường bất động sản hoạt động lành mạnh, hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội…

Lào Cai: Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV, Báo cáo thẩm tra Báo cáo số 441/BC-UBND ngày 18.11.2019 của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Để bảo đảm phát triển KT - XH bền vững, công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đã đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, UBND tỉnh tập trung và ưu tiên chỉ đạo triển khai, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân về môi trường tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, khu vực mỏ tuyển đồng Sin Quyền, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát…

Tuy nhiên, vi phạm trong bảo vệ môi trường vẫn diễn ra ở những địa bàn trọng điểm như khu công nghiệp Tằng Loỏng, khu vực khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện; một số vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, cử tri phản ánh nhiều chậm được giải quyết dứt điểm… Ban kiến nghị UBND tỉnh: Rà soát kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua để chỉ đạo các cấp, các ngành và các cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm túc nhằm chủ động hơn trong việc phòng chống các sự cố về môi trường có thể xảy ra trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, cử tri phản ánh nhiều nhưng chậm được giải quyết dứt điểm...

Bắc Kạn: Báo cáo của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa IX cho thấy: Nhìn chung KT - XH năm 2019 của tỉnh tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững; dự ước 29/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng ở khu vực nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai toàn diện; các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của cơ quan nhà nước được thực hiện đồng bộ…

Mục tiêu phát triển chủ yếu năm 2020 là: Tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế phù hợp với điều kiện của tỉnh; tiếp tục phát triển nông - lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và phát triển công nghiệp; tăng cường quản lý đầu tư công; tăng cường công tác xúc tiến thu hút đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Đắk Lắk: Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa IX, các đại biểu đánh giá: Năm 2019, tình hình KT - XH của tỉnh tiếp tục có bước chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là: Tăng trưởng kinh tế đạt 9,23%; thu NSNN đạt 6.910 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,1 triệu đồng… Tuy nhiên, một số mặt hàng chủ lực (cà phê, tiêu) gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ do giá xuống thấp; tình trạng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể còn chiếm tỷ lệ lớn; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu… Năm 2020, UBND tỉnh đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm xã hội đạt 62.500 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,6 triệu đồng/người/ năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 42.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,36 - 4,49%; 40,01% số xã và 1 - 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

B.HỢP - K.DUY - T.TÂM - C. THÀNH - H.PHONG - H.THIỆP - B.QUYÊN - L.THANH