Hội đồng Dân tộc giám sát tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty cà phê Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Ngày 8.8, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã có các cuộc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty cà phê Việt Nam về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27.11.2015 của QH về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng (Nghị quyết 112).

Tại cuộc làm việc với Tổng công ty cà phê Việt Nam, đại diện Tổng công ty cho biết, tổng số đất sử dụng có nguồn gốc nông, lâm trường của đơn vị là 30.076 ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 27.171 ha, đất phi nông nghiệp là 3.538 ha, đất chưa sử dụng là 21 ha. Về tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất hiện có 360 ha, trong đó 255 ha tại Nông trường Đắk Ngo, 74 ha tại Công ty 719, 22 ha tại Công ty Buôn Hồ. Tình trạng làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích 16,66 ha.

Về thực hiện Nghị quyết số 112 của QH, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường quản lý đất đai, vườn cây; lập kế hoạch thực hiện, thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Hiện, công ty đã thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất được 18/28 công ty; đã và đang thực hiện thẩm định và phê duyệt phương án sử dụng đất nên hầu hết chưa thực hiện bàn giao được cho địa phương; công tác đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ đang tiến hành nên chưa có số liệu cụ thể. Việc giải quyết tranh chấp đất đai đã xử lý được 11/334 số vụ vi phạm; 111/967 vụ làm nhà trái phép; 250/2.004 vụ tự ý thay đổi cơ cấu cây trồng; 455/9.252 vụ không nộp sản phẩm khoán…

Đơn vị kiến nghị QH cần điều chỉnh, thay đổi bổ sung chính sách, pháp luật hiện hành hoặc ban hành mới về chính sách đất đai, đặc biệt là chính sách về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp; chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên để hạn chế khiếu kiện, đòi đất phức tạp…


Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Đoàn giám sát ghi nhận việc Tổng công ty cà phê Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sử dụng diện tích đất được giao đúng quy định pháp luật cũng như việc thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính về đất đai, sử dụng có hiệu quả khá cao, đặc biệt kể từ khi Nghị quyết 112 được ban hành. Tuy nhiên, Đoàn cũng thẳng thắn cho rằng, vẫn còn trường hợp một số nơi để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện phức tạp kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác phối hợp giữa đơn vị và chính quyền thiếu chặt chẽ, dẫn đến cá biệt một số nơi công tác quản lý không có hiệu quả.

Liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, Đoàn giám sát đề nghị đơn vị làm rõ hơn hơn nguyên nhân vì sao? Với kiến nghị QH sửa đổi chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên để hạn chế khiếu kiện, đòi đất phức tạp, Đoàn giám sát đề nghị đơn vị làm rõ những khó khăn, vướng mắc và những sửa đổi cụ thể từ thực tiễn để Đoàn tổng hợp báo cáo lên QH.

Tại cuộc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, đại diện Tập đoàn cho biết, hiện nay tổng diện tích đất sử dụng là 292.407 ha. Hiện, đơn vị có 10.118 ha đất bị lấn chiếm, tranh chấp, trong đó đã thu hồi được gần 500 ha, còn lại đang được giải quyết.

Thực hiện Nghị quyết 112 của QH, đơn vị đã cổ phần hóa 6 công ty cao su quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tổng diện tích đất giữ lại sử dụng sau khi sắp xếp là 264.501 ha; giao trả địa phương 27.906 ha, trong đó diện tích thực tế đã bàn giao cho địa phương tính đến tháng 6.2018 là 2.263 ha. Công tác đo đạc đơn vị đã thực hiện là 274.670 ha, tăng 3% so với năm 2015; diện tích đất rà soát, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất là 235.108 ha, tăng gần 3% so với năm 2015…


Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc với Tổng công ty cà phê Việt Nam

Đơn vị kiến nghị cần cơ chế phối hợp với các địa phương trong công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai; hạn chế thu hồi đất cao su để chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ban hành cơ chế thực hiện chuyển đổi cây trồng đối với các vùng đất không phù hợp trồng cao su để tăng hiệu quả sử dụng…

Đoàn giám sát cho rằng, trên tinh thần thực hiện Nghị quyết 112 của QH, đơn vị đã cơ bản đạt được kết quả tốt trong công tác quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường. Điều này được thể hiện qua việc tỷ lệ đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tổng diện tích quản lý, sử dụng ngày càng được nâng lên. Nhận định nguyên nhân tranh chấp đất đai kéo dài ở một số nơi có nguồn gốc từ lâu, Đoàn giám sát đề nghị đơn vị cần tích cực hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng này, trong đó, cần chủ động phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Trung Thành