Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII

Hoạt động HĐND phải được đổi mới! 

Xem với cỡ chữ
Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến khi phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng với kỳ họp thành công trọn vẹn, đây được coi là thông điệp quan trọng để hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh có nhiều khởi sắc.

Tự tin bước tiếp

Kỳ họp thứ Nhất là thời điểm bộ máy chính quyền địa phương được kiện toàn. HĐND tỉnh dành trọn một ngày để lựa chọn bầu ra những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh. Với số phiếu tín nhiệm cao, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI Trịnh Văn Chiến tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII; các ông Phạm Thanh Sơn và Phạm Bá Oai được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nguyễn Đình Xứng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng được tín nhiệm bầu tại kỳ họp.


Toàn cảnh Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa Ảnh: Trọng Hiếu

Trân trọng sự tín nhiệm của các đại biểu bầu giữ trọng trách cao nhất cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời nhấn mạnh, với trọng trách được Đảng và cử tri, nhân dân giao phó sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước mắt, Chủ tịch sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh cụ thể hóa những mục tiêu KT - XH trọng yếu của 6 tháng còn lại năm 2016 vào chương trình hành động của Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVII. Đây cũng là năm đầu tiên của giai đoạn 2015 - 2020, là năm tiền đề toàn hệ thống chính trị và nhân dân cùng phấn đấu thực hiện, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá trong cả nước vào năm 2020. Việc kế thừa những thành công và bài học kinh nghiệm của HĐND Khóa XVI và những khóa trước được người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước địa phương nhấn mạnh và coi đó là nền tảng để bộ máy nhiệm kỳ mới tự tin bước tiếp.

Đổi mới ngay từ nghị trường

Ngay sau khi kiện toàn nhân sự, HĐND đã tập trung thảo luận, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Trên cơ sở gợi ý của chủ tọa kỳ họp, hầu hết đại diện các tổ đại biểu đều có ý kiến trên 7 nhóm vấn đề cần tập trung của địa phương. Đó là tốc độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của dự án treo, tiền sử dụng đất, quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, nâng cao chất lượng văn hóa-xã hội, nâng cao hiệu quả hiệu lực trong chất lượng điều hành các cấp.

Nhiều ý kiến cho rằng, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đạt 8,03% còn thấp so với mục tiêu HĐND tỉnh khóa trước quyết nghị là 9%. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra năm 2016, UBND tỉnh cần yêu cầu các sở, ban, ngành quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, tạo đột phá trong giải quyết các vấn đề bức xúc. Triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Tập trung đẩy mạnh công tác GPMB các công trình, dự án trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, pháp luật và quy định hành chính với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc giải quyết các công việc của dân, tránh các biểu hiện phiền hà, nhũng nhiễu. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng đi đôi với quản lý chặt về chất lượng công trình. Đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất, nợ đọng thuế; nghiên cứu xây dựng định mức gắn với đơn vị sự nghiệp để tăng tính chủ động của các đơn vị sự nghiệp có thu.

Riêng với quyết tâm đổi mới hoạt động HĐND tỉnh, dù không có trong nội dung làm việc chính thức, tuy nhiên các đại biểu đều thống nhất cần phải đổi mới toàn diện, sâu sắc. Đa số cho rằng, giám sát là hoạt động dứt khoát phải đổi mới và Thường trực HĐND phải đi tiên phong. Giám sát cần lấy kỷ cương phép nước, pháp luật làm cơ sở. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của Ủy ban MTTQ tỉnh cũng cho thấy, cử tri các huyện, thị xã rất bức xúc về chất lượng đầu tư XDCB, thu hồi đất dự án vi phạm pháp luật, vấn đề môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và thái độ nghiêm túc khi thực Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Các đại biểu đều bày tỏ tin tưởng Thường trực HĐND phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình. Nhiều ý kiến cho rằng, mỗi đại biểu hoàn toàn có thể đến chất vấn Giám đốc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan trong tỉnh về lĩnh vực họ được phân công bất cứ lúc nào, không phải chờ đến kỳ họp HĐND.

Đối với các nhóm vấn đề lớn khác như chất lượng văn bản, chất lượng kỳ họp, giải quyết khiếu nại của cử tri… các đại biểu cũng tán thành với tinh thần trách nhiệm cao. Những bài học về quyết tâm chính trị được các đại biểu HĐND tỉnh chia sẻ rất có giá trị trong bối cảnh Quốc hội, Chính phủ đang dịch chuyển mạnh mẽ trong phương thức điều hành.

Kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, đại biểu trong việc xây dựng và hoàn thành trọn vẹn nội dung 2,5 ngày làm việc. Đồng thời lưu ý, 2016 là năm đầu tiên kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 nên bằng mọi giá toàn hệ thống chính trị phải đạt bằng được các chỉ số phát triển KT - XH mà HĐND tỉnh khóa trước đã quyết nghị.

Lê Tùng