Đồng Tháp: Phổ cập bơi cho học sinh vùng lũ

Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung phổ cập bơi cho trẻ em, đặc biệt là các em học sinh ở vùng lũ. Tùy vào điều kiện, các trường học ở vùng rốn lũ làm bể bơi tạm hoặc bể bơi nổi, tổ chức dạy bơi cho học sinh. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng, giúp học sinh tránh nguy cơ đuối nước khi lũ đang dâng cao.

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
30°С
TP. Hồ Chí Minh
26°С
TP. Hạ Long
30°С
Nha Trang
26°С
Vũng Tàu
26,8°С