Hòa Bình: Tổ chức phổ biến, quán triệt Thông tư mới 

Xem với cỡ chữ
Ngày 4.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt 2 Thông tư của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng; Về kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ; phổ biến Quy chế làm việc của cơ quan Quản lý thị trường.

Nhằm mục tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa lực lượng Quản lý thị trường, Bộ Công thương vừa ra Thông tư số 18 ngày 30.9.2019 quy định hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; Thông tư số 20 ngày 30.10.2019 quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng. Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường cũng xây dựng Quy chế làm việc của cơ quan, yêu cầu công chức và người lao động trong Cục tập trung nghiên cứu, thảo luận và lĩnh hội đầy đủ các nội dung để áp dụng vào hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện phòng Thanh tra - Pháp chế, giới thiệu, phổ biến, quán triệt 2 Thông tư, nhấn mạnh đến các nội dung quy định trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ, những việc không được làm trong hoạt động công vụ, xử lý kỷ luật công chức vi phạm, việc kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng. Trong phần nội dung, các công chức đã trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn các quy định tại Thông tư 18, Thông tư 20, Quy chế làm việc của cơ quan và các vấn đề liên quan đến quy trình nghiệp vụ, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng; hướng dẫn cách ghi Sổ nhật ký công tác..

Bế mạc Hội nghị, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hòa Bình yêu cầu các công chức phải tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, chủ động tham mưu hiệu quả; thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đáp ứng công việc trong tình hình mới.

Tin và ảnh: Từ Thức

Video New - Hồ sơ dân nguyện