Dịch vụ thông tin, nghiên cứu hỗ trợ nghị sĩ

Hỗ trợ về chuyên môn 

Xem với cỡ chữ
Các nghiên cứu khác nhau về nghị viện đều cho thấy, dịch vụ thông tin - nghiên cứu tốt là yếu tố then chốt giúp cho hoạt động lập pháp, giám sát của nghị viện trở nên hiệu quả. Việc cung cấp dịch vụ thông tin - nghiên cứu cho các nghị sĩ một cách độc lập và khách quan là hoàn toàn cần thiết, đặc biệt đối với những nghị sĩ thiểu số, thường gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện công việc của nghị viện như phân tích, chuẩn bị các dự án luật.

Hỗ trợ nghiên cứu gồm các hoạt động chuyên môn như tìm kiếm thông tin; nghiên cứu tài liệu; chuẩn bị và xây dựng các báo cáo; xây dựng dự thảo luật… Theo báo cáo của IPU và UNDP năm 2017, trong số 103 nghị viện phản hồi câu hỏi về các dạng thông tin nghiên cứu cung cấp cho nghị sĩ, tất cả đều có dịch vụ thư viện và cung cấp thông tin; gần 80 nghị viện có chuyên viên nghiên cứu của các Ủy ban và nghiên cứu về quy trình, thủ tục; khoảng gần 70 nghị viện cung cấp dịch vụ nghiên cứu ngân sách; nhưng chỉ khoảng trên 20 nghị viện có chuyên gia phân tích giới.

Yêu cầu về thông tin - nghiên cứu của các nghị sĩ rất đa dạng như: Các yêu cầu phân tích chính sách lập pháp, các vấn đề liên quan đến các dự án luật, các vấn đề pháp lý cơ bản, nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của nghị viện, phân tích nền tảng, điều tra tư liệu, phân tích số liệu và văn bản, thông tin pháp luật so sánh, dịch thuật… Các tài liệu này có thể liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau từ chính trị, pháp lý, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học tự nhiên… Câu trả lời thường được biên soạn ngắn gọn, cô đọng, đề cập trực tiếp vấn đề nghị sĩ yêu cầu.

Ngoài những nghiên cứu phục vụ yêu cầu của các nghị sĩ, các bộ phận dịch vụ nghiên cứu của nghị viện các nước còn tổ chức nghiên cứu theo sáng kiến của chính mình, tập trung vào những vấn đề rất có thể được thảo luận và gắn với chương trình làm việc của nghị viện. Kết quả nghiên cứu được chủ động xuất bản và cung cấp đến tay các nghị sĩ.

Từ những nội dung nghiên cứu nêu trên, sản phẩm nghiên cứu của bộ phận dịch vụ nghiên cứu của nghị viện cũng rất đa dạng. Đó có thể là các bộ tư liệu được sưu tập từ các sách, báo, tạp chí về một vấn đề nào đó nghị sĩ quan tâm, có thể là các thông tin, tư liệu thống kê, hoặc là các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và thậm chí là những đề tài nghiên cứu.

Số lượng chuyên gia của bộ phận nghiên cứu ở nghị viện một số nước khá đa dạng về quy mô. Chẳng hạn ở Quốc hội Mỹ là 780 người, Hạ viện CHLB Đức là 400 người, Brazil là 180 người, Hạ viện Nhật Bản là 160 người, Argentina 100, Ba Lan là 80 người, Canada là 60 người, Australia là 55 người, Liên minh châu Âu là 40 và Anh là 35.

Đạt Quốc