Hỗ trợ kinh phí lắp đặt camera và trang bị đồ dùng cho 60 nhóm trẻ tư thục 

Xem với cỡ chữ
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, sẽ có 60 nhóm trẻ thuộc 10 quận, huyện được hỗ trợ lắp đặt camera và trang bị đồ dùng với tổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng.

Theo đó, ngân sách thành phố sẽ chi hơn 2,2 tỷ đồng để hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ và gần1,6 tỷ đồng tiến hành lắp đặt camera tại các nhóm trẻ.

Dự kiến, đầu tháng 11.2019, tất cả nhóm trẻ này sẽ nhận được thiết bị, đồ chơi để kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.


Nguồn kinh phí chi cho các nhóm trẻ này sẽ do ngân sách thành phố chi trả.

Địa phương có số lượng nhóm trẻ được hỗ trợ kinh phí nhiều nhất là quận Thủ Đức với 12 nhóm, Tân Phú 11 nhóm, Tân Bình 9 nhóm, Nhà Bè 8 nhóm…

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Bùi Thị Diễm Thu cho biết, thời gian tới, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn phòng giáo dục và đào tạo của 10 quận, huyện tham gia Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực KCN, KCX đến năm 2020" của UBND TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phân công cán bộ, chuyên viên theo dõi, giám sát việc giao nhận thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tại các nhóm trẻ, có biện pháp hỗ trợ các nhóm trẻ bảo quản trang thiết bị trong quá trình sử dụng, đồng thời thực hiện cam kết hoạt động từ 3 đến 5 năm.

Đại diện Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay Thành phố đã hoàn thành việc khảo sát, rà soát điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất của các nhóm trẻ trên địa bàn có KCN, KCX đang hoạt động. Hiện phòng Giáo dục và Đào tạo ở các quận, huyện đã phối hợp, tạo điều kiện cho các đơn vị khảo sát tiến hành lắp đặt camera tại các nhóm trẻ cũng như hoàn chỉnh danh sách đề nghị hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Các huyện đang tiến hành ký hợp đồng với nhà cung cấp.

Sau khi hợp đồng ký kết hoàn tất sẽ triển khai lắp đặt thí điểm ở một nhóm trẻ, qua đó đánh giá hiệu quả mô hình và báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh trước khi triển khai nhân rộng.

Theo baotintuc.vn