Hiệu quả từ mô hình trồng rừng gỗ lớn 

Xem với cỡ chữ
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kế hoạch trong năm 2019, cả nước trồng 265.000ha rừng thâm canh gỗ lớn. Tính đến nay, các địa phương đã trồng được hơn 220.000ha (đạt 83,4% kế hoạch). Các khu vực trồng nhiều diện tích rừng gỗ lớn gồm Ðông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

Thực hiện cam kết quốc tế, các thị trường xuất khẩu gỗ đều yêu cầu sản phẩm từ gỗ được cấp chứng chỉ. Vì thế, để chủ động nguồn cung trong nước cho chế biến gỗ, phải phát triển trồng rừng gỗ lớn, có chứng chỉ phù hợp. Ðây đang là một đòi hỏi lớn đặt ra đối với ngành lâm nghiệp.

Hiệu quả từ mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ là lợi ích kinh tế cao cho các hộ gia đình, tạo việc làm, giúp xóa đói, giảm nghèo, mà còn thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp phát triển bền vững; đồng thời, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, đến nay mô hình này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có tại các địa phương. Theo đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, đến năm 2020, diện tích vùng trồng rừng gỗ lớn trên cả nước khoảng 1,2 triệu hécta. Phát triển rừng gỗ lớn là chủ động tạo nguồn nguyên liệu trong nước cho ngành công nghiệp chế biến lâm sản; đồng thời, lợi nhuận từ rừng gỗ lớn cao hơn nhiều so với rừng gỗ nhỏ. Ðối với cây trồng phổ biến hiện nay là cây keo, đến chu kỳ khai thác chỉ có thể bán làm dăm gỗ, làm trụ mỏ với giá trị đạt khoảng 80 - 90 triệu đồng/ha. Trong khi đó, nếu để hơn 10 năm mới khai thác, đường kính cây lớn hơn, sẽ bán theo giá gỗ xẻ, gỗ chế biến, nâng giá trị lên gấp từ 2 - 3 lần. Tuy nhiên, do thời gian thu hồi vốn từ trồng rừng gỗ lớn quá dài, trong khi điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, cho nên chủ trương này chưa được người trồng rừng mặn mà.

Theo đánh giá chung, tuy diện tích và sản lượng gỗ rừng trồng đã tăng thời gian qua, nhưng chủ yếu vẫn là cung cấp gỗ nhỏ làm nguyên liệu giấy, dăm gỗ... giá trị kinh tế thấp; chưa có các giải pháp về kỹ thuật và chính sách để phát triển rừng trồng gỗ lớn phục vụ sản xuất đồ mộc, gỗ xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, ngành lâm nghiệp đang tích cực triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng, tạo vùng nguyên liệu tập trung, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu, giảm dần nhập khẩu gỗ nguyên liệu. Vì vậy, cần đẩy mạnh việc phát triển trồng rừng gỗ lớn.

Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị cho rằng, ngành lâm nghiệp đang duy trì kết quả khả quan, tiến tới hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 11 tỷ USD năm 2019. Tuy nhiên, ngành lâm nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, hiện nay nhiều địa phương chưa tích cực chỉ đạo trồng rừng thâm canh và chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn. Nhận thức của người dân về giá trị và hiệu quả kinh tế của việc kinh doanh rừng trồng gỗ lớn vẫn hạn chế. Chính sách phát triển rừng như hỗ trợ đầu tư và tín dụng, chính sách về đất đai, bảo hiểm, đầu tư hạ tầng lâm nghiệp, chưa thật sự khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia

Ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu đến hết năm 2020 đưa năng suất bình quân trồng rừng chuyển hóa sang kinh doanh gỗ lớn đạt từ 12m3/ha/năm trở lên tại vùng Ðông Bắc Bộ; từ 15m3/ha/năm trở lên tại vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Với những khó khăn đang phải đối mặt, mục tiêu trên khó thành hiện thực nếu không kịp thời có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia trồng rừng gỗ lớn.

Đình Bảo