Hệ thống an sinh xã hội chuyên nghiệp và hội nhập 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu chung của Chiến lược là phát huy tối đa nguồn lực thực thi chính sách về BHXH, BHYT hiệu quả bền vững; xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập.

Hướng đến mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân

  Theo BHXH Việt Nam, trong thời gian tới, ngành BHXH sẽ tăng cường công tác thông tin truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội cho cán bộ ngành BHXH và toàn xã hội; in ấn, phát hành tài liệu, phim, ảnh, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT của Việt Nam đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và các cá nhân, tổ chức nước ngoài; quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển về mọi mặt của đất nước nói chung và của ngành BHXH nói riêng trên các kênh truyền thông.

Theo BHXH Việt Nam, Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp, 50% tham gia BHXH và trên 80% tham gia BHYT; tiến tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.

Chiến lược cũng đặt ra nhiệm vụ xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; hoàn thiện chính sách và bảo đảm thực thi chính sách BHXH, BHYT cho người lao động trong các hiệp định song phương và đa phương theo lộ trình; huy động thêm nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH, BHYT cho người dân; góp phần thu hẹp khoảng cách với các nước khu vực trong lĩnh vực BHXH, BHYT; tham gia ký kết các hiệp định quốc tế trong lĩnh vực BHXH, BHYT và tham gia vào quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng mô hình quản lý, quy trình nghiệp vụ, thủ tục hồ sơ hiện đại, thuận lợi, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao động.

Mục tiêu định hướng đến năm 2030 là hoàn thiện mô hình quản lý BHXH hiện đại, phù hợp với xu hướng của thế giới, bối cảnh dịch chuyển lao động toàn cầu, sự thay đổi nhân khẩu học và phục vụ tốt hơn nhu cầu tham gia và thụ hưởng chính sách của người lao động, người sử dụng lao động; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT phù hợp với các điều ước quốc tế về lĩnh vực BHXH, BHYT và tương đồng với các quốc gia trong khu vực và thế giới.


Nguồn: hanoimoi.com.vn

Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế

Để đạt được các mục tiêu trên, ngành BHXH cũng đã xây dựng các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cho từng giai đoạn; trong đó, xác định hợp tác và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ ưu tiên. Chiến lược cũng đưa ra một số giải pháp khác về tổ chức, bộ máy hoạt động; xây dựng nguồn nhân lực; tài chính và cơ sở vật chất...

Cụ thể, từng bước đưa các mối quan hệ quốc tế về BHXH, BHYT đã được thiết lập đi vào chiều sâu, chủ động, ổn định. Triển khai các chương trình hợp tác quốc tế hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực. Mở rộng quan hệ với các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các hiệp hội, tổ chức an sinh xã hội trong khu vực và quốc tế. Tăng cường mở rộng hợp tác với các khu vực trên thế giới; tất cả công dân Việt Nam, bao gồm các công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài được bảo đảm các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ và thuận lợi.

Trước mắt tập trung đàm phán, ký kết thỏa thuận với các quốc gia tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam. Việt Nam cũng sẽ tham gia và hoàn tất phê chuẩn các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các công ước của Liên Hợp Quốc về lao động, việc làm, BHXH, BHYT; đề xuất và đưa ra các biện pháp xử lý các vấn đề về lao động di trú, bảo đảm việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động và BHXH, BHYT. Hoàn thiện cơ chế nhằm chủ động và tạo thuận lợi cho hợp tác và hội nhập quốc tế về BHXH, BHYT; bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các chính sách BHXH, BHYT phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập theo hướng hiện đại, tương đồng với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ tham gia và thực hiện đầy đủ các công ước quốc tế về BHXH, BHYT, ký kết các Hiệp định song phương về BHXH, BHYT với toàn bộ các quốc gia thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ quan nhận nhiều lao động Việt Nam đến làm việc nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Minh Anh