HĐND tỉnh Quảng Ninh khai mạc Kỳ họp thứ 15 

Xem với cỡ chữ
Sáng 6.12, Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh khóa XIII đã chính thức khai mạc. Dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng; đại diện lãnh đạo các cơ quan của QH, Chính phủ; lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, bàn và quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.


Toàn cảnh kỳ họp

Nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đánh giá: Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc kỳ họp

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kết thúc nhiệm kỳ Đại hội và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 -2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang trong tỉnh phải tập trung chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Để tạo tiền đề bứt phá, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư phát triển năm 2020 nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”. Đồng thời, sẽ dành thời gian hợp lý để chất vấn các thành viên UBND tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND về những vấn đề, nội dung được cử tri, nhân dân trên toàn tỉnh quan tâm theo tinh thần đổi mới có tranh luận làm rõ trách nhiệm. Cùng với đó, sẽ kiện toàn bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.


Các đại biểu tham dự kỳ họp trao đổi bên lề kỳ họp 

Khơi thông những điểm nghẽn

Ngay sau phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 12,1%. Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt vượt dự toán HĐND tỉnh; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Công tác đầu tư, GPMB, tiến độ thi công các dự án được tập trung chỉ đạo; khánh thành đưa vào sử dụng và khởi công nhiều dự án động lực, quan trọng. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cắp xã, thôn, bản khu phố đảm bảo đúng quy định. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; giữ vững biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển…


Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng cũng thẳng thắn nhìn nhận: Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế, thách thức như: Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thấp hơn kịch bản đề ra (tăng 13,2% so với kịch bản tăng 14,3%); tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế dịch chuyển chậm (chỉ tăng 0,9%). Động lực tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước từ doanh nghiệp sản xuất, đóng góp của khu vực dịch vụ, hộ kinh doanh hiện nay còn rất hạn chế. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; số lượng doanh nghiệp thành lập mới không đạt kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, đô thị, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, tôn giáo còn bất cập…


Các đại biểu là lãnh đạo tỉnh chia sẻ kinh nghiệm với các em học sinh tiêu biểu tại kỳ họp

Năm 2020, tập thể UBND tỉnh xác định tập trung công tác chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm; phát huy hiệu quả sau đầu tư của hệ thống kết nối hạ tầng kinh tế - xã hội chiến lược; phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh và nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiến hành thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

 Dự kiến một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hôi tỉnh Quảng Ninh năm 2020:

- Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng (GRDP) tăng trên 12%. Tổng thu ngân sách nhà nước 47.000 tỷ đồng, trong đó: Thu ngân sách nội địa đạt 37.000 tỷ đồng; Thu xuất nhập khẩu đạt 10.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng từ 8 - 8,5%. Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%. 

- Về xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 45,5%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%. Số bác sỹ/1 vạn dân đạt trên 14,8 bác sỹ.

- Về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 55%. Tỷ lệ dân cư nông thôn có nước hợp vệ sinh 98,3%. Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 98%. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom trên 96%. Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý 100%.

Tin và ảnh: MẠNH TUÂN