HĐND quận Hà Đông, Hà Nội: Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu 

Xem với cỡ chữ
Sáng 5.3, HĐND quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011- 2016. Phát biểu tại Hội nghị, Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Trường khẳng định: Nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND quận tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt hoạt động. Chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng cao, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND quận Hà Đông đã triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 04-ĐA/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016”. Những chủ trương, định hướng lớn, quan trọng của thành phố, của Quận ủy được HĐND triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoạt động giám sát đã có nhiều đổi mới, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá có tác động quan trọng đến quá trình phát triển KT – XH của quận và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, UBMTTQ quận và các cơ quan liên quan ngày càng hiệu quả…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Chất lượng và hiệu quả giám sát chưa cao; năng lực của một số đại biểu, nhất là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin từ cử tri chưa tốt, chưa giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; mối quan hệ Thường trực HĐND và UBND cũng như một số cơ quan hữu quan khác còn nhiều bất cập… Các đại biểu đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy cần quan tâm hơn nữa đến công tác nhân sự cho HĐND. Trong đó, tăng cường đại biểu chuyên trách có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, kỹ năng hoạt động dân cử tham gia vào Thường trực và các ban HĐND, làm nòng cốt hoạt động của HĐND; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng và cập nhật thông tin cho đại biểu; xây dựng quy chế và các tiêu chí đánh giá, phân loại định kỳ đối với đại biểu… Đồng thời, đề nghị các cấp thẩm quyền quy định rõ hơn về bộ máy tham mưu, giúp việc HĐND như: Văn phòng giúp việc cho HĐND cấp quận, huyện cần có bộ máy riêng không chung với UBND; đối với cấp phường, xã cũng cần có chuyên viên giúp việc cho HĐND…

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND quận đã công bố Quyết định khen thưởng của UBND thành phố cho 4 tập thể, 16 cá nhân và Quyết định khen thưởng của của UBND quận cho 8 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND, cũng như trong công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tin và ảnh: KHÁNH DUY