HĐND phường Đồng Mai, quận Hà Đông khai mạc Kỳ họp thứ Năm, Khóa XX 

Xem với cỡ chữ
Ngày 25/12, tại Hà Nội, HĐND phường Đồng Mai, quận Hà Đông đã khai mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND phường Khóa XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, ANQP năm 2012 của phường nêu rõ: năm 2012 là năm đất nước ta gặp nhiều khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước nói chung và của địa phương nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của BCH Đảng bộ phường Đồng Mai, HĐND đã phối hợp với UBND, UB MTTQ phường và các đoàn thể nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định nền kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt hơn 119 tỷ đồng, đạt 99,54% so với kế hoạch và tăng 3,53% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, thương mại dịch vụ đạt hơn 63 tỷ đồng, chiếm 52,81% giá trị sản xuất, đạt 95,415% so với kế hoạch; Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt hơn 40 tỷ đồng, chiếm 33,77% giá trị sản xuất, tăng 0,32% so với kế hoạch; Sản xuất nông nghiệp đạt hơn 16 tỷ đồng, chiếm 13,42% giá trị sản xuất, tăng 17,26% so với kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2013 phường Đồng Mai đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt trên 124 tỷ đồng, tăng 3,84% so với cùng kỳ năm 2012; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị trường học văn hóa, thực hiện tốt Chương trình 06 của Quận ủy về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Phấn đấu năm 2013 có 87% gia đình trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Tăng cường hoạt động công an phường, phát huy chức năng, nhiệm vụ của Ban bảo vệ tổ dân phố…

Kỳ họp thứ Năm, HĐND phường Đồng Mai, bên cạnh việc cho ý kiến về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN- QP năm 2012, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2013, các đại biểu cũng cho ý kiến về: Báo cáo kiểm điểm công tác điều hành của UBND phường năm 2012; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012; Dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2013; Báo cáo kết quả giám sát năm 2012, chương trình giám sát của HĐND phường năm 2013; Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm - HĐND phường…

Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Nghị quyết về nhiệm vụ thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2013; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về kết quả giám sát năm 2012, chương trình giám sát của HĐND phường năm 2013.

Diệp Anh