HĐND nhiều tỉnh khai mạc kỳ họp giữa năm 

Xem với cỡ chữ
Ngày 10.7, HĐND các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Cao Bằng, Ninh Bình, Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum, Cà Mau đã khai mạc kỳ họp giữa năm.

+ Phú Thọ: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVIII, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu cho biết: Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc TXCT trước và sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh; kết quả tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013… Đồng thời, thảo luận và quyết định 11 nội dung chuyên đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Theo đánh giá tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều kết quả khả quan. Trong đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 tăng 3 bậc so với năm 2017, đứng thứ 3 của khu vực miền núi phía Bắc. Toàn tỉnh công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt trên 20% kế hoạch năm)… Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển năm 2019, các đại biểu đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong từng lĩnh vực. Trong đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

+ Nghệ An: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực thảo luận, chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng đối với từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND quyết định đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Báo cáo của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp cho thấy: 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 7,09%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và trong từng lĩnh vực tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững… Tuy nhiên, số lượng vốn đăng ký đầu tư của dự án thu hút đầu tư vẫn còn thấp, chưa có dự án lớn mang tính động lực, thúc đẩy phát triển; quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn bất cập… Những tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành, lĩnh vực; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản…

+ Cao Bằng: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến chất lượng để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp, tạo cơ sở và động lực bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,17%; các chỉ tiêu về tổng sản lượng lương thực, tổng thu ngân sách, tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng mức lưu chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư, số lượng khách du lịch tăng trưởng khá so với cùng kỳ; môi trường đầu tư và kinh doanh tiếp tục được cải thiện… Tuy nhiên, tình trạng sản xuất nông, lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn do diễn biến bất thường của thời tiết và dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên diện rộng và diễn biến khó lường; tiến độ GPMB một số dự án được giao vốn lớn còn chậm…

Những tháng cuối năm, UBND tỉnh tập trung ổn định sản xuất nông, lâm nghiệp; thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nhất là các nhà máy chế biến khoáng sản; khuyến khích phát triển các loại hình thương mại; công khai quy hoạch phát triển ngành thương mại để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh; triển khai hiệu quả Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020…

+ Ninh Bình: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XIV, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, tập trung ý kiến, thảo luận thấu đáo các vấn đề, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh ban hành những chính sách đúng đắn, đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành.

Báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, GRDP đạt 10,1%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 32,7 nghìn tỷ đồng; thu NSNN đạt 7.786 tỷ đồng, bằng 76,9% dự toán, tăng 45,5% so với cùng kỳ; chỉ số PCI năm 2018 đạt 63,55 điểm, tăng từ nhóm xếp hạng trung bình lên xếp hạng khá, tăng 7 bậc so với năm 2017 và đứng thứ 29/63 tỉnh, thành phố… Tuy nhiên, thu hút đầu tư trong nông nghiệp còn hạn chế, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; dịch tả lợn châu Phi bùng phát, gần 20% đàn lợn bị nhiễm dịch đã phải tiêu hủy; quản lý đất đai và khai thác khoáng sản còn bất cập, việc hoàn chỉnh hồ sơ địa chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa gặp nhiều khó khăn… Những tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư theo danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019 - 2020; tập trung giải quyết một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý thu NSNN, gắn liền với khai thác với nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2019;…

+ Hà Nam: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân, khắc phục những tồn tại bất cập để hướng đến thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2019. Đồng thời, tập trung thảo luận, chất vấn những vấn đề nóng, được cử tri quan tâm, góp phần giải quyết những bức xúc xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh: 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 19.462,7 tỷ đồng, tăng 11,3%; thu cân đối ngân sách đạt 4.552 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ và đạt 56,6% dự toán; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,71%. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao; sản xuất công nghiệp, xuất khẩu tăng cao; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực… Tuy nhiên, tình hình chăn nuôi hiện đang gặp khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi, ảnh hưởng không nhỏ đến đàn gia súc và nhịp độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp; tiến độ triển khai một số dự án còn khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm; giải quyết một số vụ việc khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri chưa hiệu quả, thời gian giải quyết kéo dài.

+ Quảng Bình: Báo cáo kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa XVII cho thấy: 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng 6,32% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 8.670 tỷ đồng, đạt 44,46% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn 2.420 tỷ đồng, tăng 38,07% so với cùng kỳ, đạt 53,8% dự toán địa phương; giải quyết việc làm cho 18.300 lao động, đạt 50,08% kế hoạch năm... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao… Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt chưa cao so với kế hoạch; quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn nhiều vướng mắc; tệ nạn ma túy, cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp…

Những tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tăng cường quy hoạch và quản lý đô thị; tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội…

+ Quảng Nam: Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa IX, các đại biểu đánh giá: 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng và quy mô nền kinh tế tiếp tục tăng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông - lâm - thủy sản tăng khá; thu NSNN đạt hơn 54% dự toán; tín dụng tăng trưởng tốt; vốn đầu tư xã hội chiếm hơn 34% GRDP. Các chính sách cho người có công và an sinh xã hội được thực hiện tốt; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt kết quả khả quan… Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, một số vướng mắc trong các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai chưa được tháo gỡ; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI của tỉnh còn nằm trong nhóm trung bình thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao hơn bình quân cả nước; tình hình tội phạm ma túy, đánh bạc, trộm cắp, cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp ở một số địa bàn…

Tại phiên khai mạc, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh. Kết quả, với 100% số phiếu tán thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa IX.

+ Kon Tum: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, quyết nghị các nội dung trình kỳ họp, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và đạt được nhiều kết quả. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,05%; thu ngân sách đạt 57,8% dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ; đã thu hút 22 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1.092 tỷ đồng; sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ... Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm; khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép diễn biến phức tạp; vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm còn xảy ra…

Để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, các đại biểu đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, như: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư phát triển; nỗ lực hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng của tỉnh; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; quyết liệt phòng chống, ngăn ngừa nạn “tín dụng đen”; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với người dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại tố cáo ngay từ khi phát sinh.

+ Cà Mau: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa IX, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác thực vào sự phát triển của tỉnh; đồng thời, quan tâm những vấn đề đã và đang được cử tri, dư luận bức xúc, chất vấn trực tiếp thủ trưởng các cơ quan chức năng theo luật định; hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp.

Diễn ra từ ngày 10 - 12.7, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 26 báo cáo về: Tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ trước và sau Kỳ họp thứ 7 và việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 9; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; tình hình hoạt động của TAND, Viện KSND, Cục THADS tỉnh; kết quả Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV; công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh… Đồng thời, xem xét, quyết định 16 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ chất vấn theo 4 nhóm vấn đề về: Lao động - việc làm; chất lượng khám chữa bệnh; chất lượng công trình giao thông; quy hoạch, trật tự đô thị.

M. TUÂN - D. ANH - T. HIẾU - T. TÂM - Đ. CẢNH - T. NGUYÊN - T. HƯƠNG - H. HIỂN - T. MỘNG