Hội thảo về các vấn đề dân số mới nổi

Ngày 21.9, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã tổ chức Hội thảo khu vực phía Nam “Đại biểu dân cử với các vấn đề dân số mới nổi” nhằm cung cấp thông tin cho đại biểu dân cử về thực trạng dân số Việt Nam sau Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, thực trạng mức sinh, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số và vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam. Hội thảo cũng là diễn đàn trao đổi, thảo luận và đưa ra những kiến nghị liên quan để hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số trong giai đoạn tới.

Giảm thiểu tác động của Covid-19 tới thanh niên, trẻ em

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp trên toàn cầu và tại Việt Nam, đã ảnh hưởng không nhỏ tới thế hệ trẻ và công tác thanh niên, trẻ em. Đây là khẳng định của nhiều đơn vị tại buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Hội đồng Dân tộc cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ Mười một, sáng 22.9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, Hội đồng Dân tộc đã cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Hội đồng Dân tộc họp toàn thể

Ngày 21 – 22.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng Dân tộc đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 11.

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Sáng 21.9, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng làm việc với Kiểm toán Nhà nước về tình hình thực hiện pháp luật về ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 trong các lĩnh vực do Ủy ban phụ trách. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.

Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Sáng 18.9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi, Thường trực Ủy ban tổ chức Phiên họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 thuộc lĩnh vực lao động - người có công và xã hội.

Quan tâm hơn đến văn hóa, giáo dục để tạo nền tảng phát triển vững chắc

Đoàn giám sát đề nghị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thành phố quan tâm đến bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; đầu tư cho các loại hình nghệ thuật truyền thống, đoàn nghệ thuật truyền thống. Đối với giáo dục - đào tạo, nên có sự đảo chiều, tập trung nhiều hơn cho đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao dân trí, thay vì chú trọng giáo dục mũi nhọn...

Khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày 17.9, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã chia làm 2 tổ công tác, làm việc với một số sở, ngành và quận, huyện của TP Hải Phòng, về các lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực y tế, dân số

Sáng 17.9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã tổ chức Phiên họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 9 tháng năm 2020, ước thực hiện năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020 thuộc lĩnh vực y tế - dân số.

Chú trọng chất lượng và hiệu quả các hoạt động văn hóa, giáo dục

Tạo cơ chế đẩy nhanh xếp hạng, khoanh vùng, cắm mốc đối với di tích, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể để bảo vệ kịp thời; quan tâm đầu tư, phát triển loại hình nghệ thuật đặc trưng. Bố trí đủ nguồn lực và các điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện Nghị quyết 88 đúng lộ trình, hiệu quả, chất lượng… Đây là một số kiến nghị của Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng với tỉnh Thái Bình.

Tính toán cụ thể việc tinh giảm giáo viên

Từ thực tiễn địa phương, huyện Quỳnh Phụ kiến nghị cần tính toán cụ thể việc tinh giảm giáo viên các đơn vị sự nghiệp công lập để không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học; có cơ chế, chính sách để tăng cường các nguồn kinh phí, chương trình mục tiêu quốc gia về tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia…