Hậu Giang: Bảo đảm chất lượng nội dung trình Kỳ họp thứ 17 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường trực tháng 8 mới đây, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong tháng 7, cụ thể: Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16; chủ động thành lập 2 đoàn làm việc với Thường trực HĐND cấp huyện nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động dân cử cấp huyện, xã… Tuy nhiên công tác phối hợp rà soát thời hiệu của các nghị quyết đã được ban hành; tham mưu xây dựng các nghị quyết mới chưa được chặt chẽ. Về chương trình nội dung Kỳ họp thứ 17, dự kiến HĐND tỉnh sẽ xem xét các dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, cho chủ trương một số dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C và vấn đề hợp đồng giáo viên, nhân viên… Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát những nội dung nào phải trình kỳ họp để bảo đảm trình tự, thủ tục cũng như giải quyết các vấn đề cấp bách, quan trọng của địa phương. Đối với các nội dung chưa bảo đảm về cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục, cần tiếp tục thực hiện để bảo đảm phải chặt chẽ nội dung và tính pháp lý.

HOÀNG LAN