Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm tiền gửi

Hạn mức trả tiền bảo hiểm 

Xem với cỡ chữ

- Xin hỏi hạn mức trả tiền bảo hiểm là gì? Vì sao hạn mức trả tiền bảo hiểm nên được giới hạn cụ thể?

Nguyễn Thanh Mai (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)

- Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi tổ chức đó lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Trong một số trường hợp đặc biệt khi xảy ra khủng hoảng tài chính, hoặc cú sốc kinh tế, Chính phủ các quốc gia có thể xem xét áp dụng cơ chế bảo hiểm toàn bộ nhằm thực hiện mục tiêu ổn định thị trường, trấn an tâm lý người gửi tiền, tạo điều kiện để thực hiện các chính sách tiền tệ và tài khóa khác.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế hồi phục và hệ thống tài chính - ngân hàng đã bảo đảm an toàn, hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo một lộ trình về một mức phù hợp.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm nên được giới hạn cụ thể, bởi các lý do sau:

Bảo đảm thực hiện mục tiêu chính sách công là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đa số người gửi tiền nhỏ - đối tượng có những hạn chế nhất định trong tiếp cận thông tin về điều hành và tình hình hoạt động của các tổ chức tài chính;

Phù hợp với quy mô, năng lực chi trả của Quỹ bảo hiểm tiền gửi được tích lũy cơ bản trên cơ sở đóng góp của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi;

Phù hợp với khả năng gánh chịu chi phí của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cho các đóng góp để tạo lập quỹ bảo hiểm tiền gửi;

Khuyến khích người gửi tiền đánh giá, lựa chọn gửi tiền tại tổ chức tín dụng có uy tín, hoạt động an toàn, lành mạnh và dịch vụ tốt, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro đạo đức và duy trì kỷ luật thị trường.

Theo Quyết định 21/2017/QĐ-TTg ngày 15.6.2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm, từ ngày 5.8.2017, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng).

BHTGVN