Hải Phòng: Lấy ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 

Xem với cỡ chữ
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIV, Đoàn ĐBQH thành phố đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Bùi Thanh Tùng chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Bùi Thanh Tùng chủ trì hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung bố cục của Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; đồng thời, tham gia ý kiến về các vấn đề như: Chính sách đối với người có tài năng; phân loại ngạch công chức; phương thức tuyển dụng công chức; kiểm định chất lượng đầu vào công chức; về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch và xét hạ ngạch công chức; nội dung đánh giá công chức; hình thức kỷ luật giáng chức; thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; hệ quả đối với cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật; về thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới; thời hiệu xử lý kỷ luật viên chức; hệ quả đối với viên chức bị xử lý kỷ luật; quy định chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến xung quanh vấn đề đánh giá tài năng của cán bộ, công chức, viên chức; bổ sung làm rõ khái niệm “người tài năng” trong Luật để thống nhất cách hiểu; nên cụ thể hóa rõ hành vi vi phạm, chế tài xử phạt trong việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức; quy định rõ việc xử lý kỷ luật đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thời gian công tác nhưng đã nghỉ hưu; cần quy định cụ thể đối tượng được xét nâng gạch; việc tuyển dụng, xét tuyển các đối tượng từ doanh nghiệp hay các nhóm đối tượng khác vào công chức cần có những quy định cụ thể và thống nhất trong các quy định của pháp luật liên quan...

Đối với Luật Viên chức, hầu hết các đại biểu thống nhất áp dụng phương án hai, sau khi ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, tránh tiêu cực, tạo sự gắn bó giữa người lao động với công việc.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Bùi Thanh Tùng ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn khẳng định các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH thành phố tổng hợp, phản ánh tại Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIV tới.

Tin và ảnh: Bùi Linh - Sĩ Nghiêm