Hải Phòng: Hướng tới xây dựng miền quê đáng sống 

Xem với cỡ chữ
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bức tranh nông thôn Hải Phòng có bước phát triển toàn diện. Đến nay, Hải Phòng đã đang tạo được dấu ấn mạnh mẽ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Tạo phong trào trong nhân dân

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng NTM, thành phố Hải Phòng đã có bước tiến dài, từ quán triệt chủ trương, thay đổi nhận thức, đến chuyển biến thành hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, nhân dân thành phố. Diện mạo nông thôn đã thay đổi mạnh mẽ, kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư khang trang, đồng bộ, hiện đại; môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp; đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng nâng lên…

Là một trong những hộ gia đình đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng NTM, ông Đào Văn Phiêu, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng chia sẻ, chương trình xây dựng NTM do Đảng khởi xưởng, lãnh đạo như luồng gió mới đến với người nông dân. Gia đình ông đã hiến gần 200m2 đất trị giá 72 triệu đồng; tham gia đóng góp kinh phí, ngày công làm các công trình giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng với tổng số tiền đóng góp, ủng hộ lên tới 30 triệu đồng. Theo ông, xây dựng NTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, năm 2019 xã Hùng Thắng quyết tâm phấn đấu đạt xã chuẩn NTM, tạo cơ sở và điều kiện để nông dân chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao và năm 2020 huyện Tiên Lãng sẽ là huyện NTM.

Bên cạnh những tấm guơng tiêu biểu trong xây dựng NTM, các tổ chức chính trị xã hội các cấp cũng đã phát huy tốt vai trò của mình trong tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Điển hình như Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố luôn xác định việc triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” là hoạt động trọng tâm của công tác Hội. Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động, các cấp Hội đã tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai, tuyên truyền cuộc vận động gắn với xây dựng NTM đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tính đến tháng 5.2019, toàn thành phố có 378.910/441.065 hộ đăng ký thực hiện cuộc vận động, trong đó có 319.895 hộ đạt các tiêu chí của cuộc vận động; xây dựng 1.557 công trình sản phẩm góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh.


Đoàn viên thanh niên thành phố chung tay xây dựng NTM

Những con số biết nói

Khi bắt đầu triển khai Chương trình, Hải Phòng mới đạt 5,76 số tiêu chí về NTM, nhiều xã mới đạt 2-3 tiêu chí. Mặc dù vậy, thành phố quyết tâm rất cao, đặt ra chỉ tiêu đến năm 2020 có 100% số xã và 100% số huyện đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Từ mục tiêu đó, thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng NTM cho phù hợp với tình hình mới. Tiêu biểu là quy định mức hỗ trợ cụ thể cho mỗi xã về đích NTM, từ 22 tỷ đến 25 tỷ đồng/xã và phân cấp cho cấp huyện, xã chủ động quyết định cụ thể nội dung đầu tư danh mục công trình đầu tư xây dựng NTM; hỗ trợ 100% lượng xi măng, nhân dân lo kinh phí mua các vật tư khác và tự tổ chức làm đường giao thông nội đồng, thôn xóm. 10 năm, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM của Hải Phòng đạt gần 47.000 tỷ đồng, trong đó có tới 45% là từ xã hội hóa. Đáng chú ý, phong trào xây dựng NTM lan rộng tại tất cả các huyện, các xã gắn tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, đưa diện mạo nông thôn Hải Phòng thực sự khởi sắc.

Đến nay, thành phố đã xây dựng, đã nâng cấp, cải tạo 5.711 km đường giao thông; 269 trạm bơm điện, kiên cố hóa 231,9 km kênh, nạo vét trên 4.600 km kênh mương; 393,65 km đường dây trung thế, hạ thế; 1.137 trạm biến áp; 559 công trình trường học các cấp; 629 công trình văn hoá; 50 chợ nông thôn; 48 công trình y tế, 37 hệ thống cấp nước đạt quy chuẩn nước đô thị. Thu nhập bình quân trên đầu người khu vực nông thôn tăng dần theo các năm với tốc độ tăng bình quân trên 15%/năm; năm 2010 mới đạt gần 11 triệu đồng/người/năm, năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng gần 40 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn đến hết năm 2019 còn 1%, giảm 7,65% so với năm 2010.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành khẳng định, những thành công trong 10 năm xây dựng NTM tại Hải Phòng đã để lại cho Đảng bộ, chính quyền thành phố những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố chỉ có thể thành công khi chúng ta thực hiện dân chủ hóa, minh bạch hóa và huy động, phát huy được nguồn lực của nhân dân, bảo đảm sự tham gia một cách có trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng thành phố.

Xây dựng NTM gắn bảo tồn và giữ gìn

Chia sẻ về những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong triển khai Chương trình xây dựng NTM, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, để xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân; phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, với phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, để huy động mọi nguồn lực trong nhân dân; bố trí và ưu tiên nguồn lực từ ngân sách để đầu tư cho khu vực nông thôn, đồng thời với việc phân cấp mạnh mẽ cho cấp huyện; đặc biệt thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời cơ chế chính sách cho phù hợp với từng thời kỳ.

Hải Phòng phấn đấu đến hết năm 2020, 100% số huyện đạt chuẩn NTM; đến năm 2025, có 4 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, 30 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn xã NTM mới kiểu mẫu, 100 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Đến năm 2030, có 100% số huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu; 100% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; từ 20 - 30% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 250 - 300 thôn đạt chuẩn NTM mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,1%.

Định hướng mục tiêu thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để triển khai Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, khu vực nông thôn sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên trong đường lối đầu tư, phát triển thành phố. Xây dựng NTM mà Hải Phòng hướng tới là xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu, văn minh, hiện đại. Xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo cần song hành giữa bảo tồn và phát triển, gắn với tôn tạo và giữ gìn di tích. Với kinh nghiệm quý báu qua 10 năm chỉ đạo xây dựng NTM cùng với khí thế phấn khởi trong nhân dân thành phố hiện nay, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hải Phòng nhất định sẽ là địa phương tiên phong, đi đầu trong cả nước về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu văn minh, hiện đại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bài và ảnh: Bùi Linh - Sĩ Nghiêm