Hải Phòng: Hỗ trợ gần 297 tỷ đồng phát triển sản xuất rau, quả 

Xem với cỡ chữ
Ngày 12.11, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Bùi Đức Quang chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) về thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 19.7.2019 của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; công tác chuẩn bị xây dựng các tiêu chí xác định nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Sở NN - PTNT, hiện nay, Sở đã hoàn thành xây dựng mô hình trồng đậu tương, rau tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo với quy mô 30ha; đang xây dựng 6 mô hình sản xuất tập trung, liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với các loại cây trồng như ổi, cà chua, khoai tây ở các huyện Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng. Căn cứ vào nhu cầu nguyên liệu của nhà máy Haphofood, Sở đã có dự thảo kế hoạch xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên 127 vùng trồng với diện tích 3.000ha, trong đó có 1.200ha trồng 6 loại cây ăn quả và 1.800ha trồng 12 loại rau với tổng kinh phí hỗ trợ gần 297 tỷ đồng, phân kỳ hỗ trợ 2 giai đoạn.

Đối với công tác chuẩn bị xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, Sở đã xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu thành phố Hải phòng giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó có 7 xã được chọn để xây dựng thí điểm là: xã Tân Liên - huyện Vĩnh Bảo, xã Kiến Thiết - huyện Tiên Lãng, xã Tân Dân - huyện An Lão, xã Thụy Hương - huyện Kiến Thụy, xã Đồng Thái - huyện An Dương, xã Kênh Giang - huyện Thủy Nguyên, xã Xuân Đám - huyện Cát Hải. Sau khi thống nhất với các địa phương, Sở NN - PTNT đề xuất năm 2020, ngân sách thành phố sẽ tập trung đầu tư vào 3 nội dung chính để thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu gồm giao thông, điện chiếu sáng và môi trường với tổng kinh phí khoảng 700 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết sẽ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, quả, nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Phó Chủ tịch đề nghị Sở tiếp tục khảo sát thực địa, thống nhất với các địa phương để lựa chọn vùng sản xuất rau, quả tập trung cung cấp nguyên liệu cho chế biến; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Đối với công tác chuẩn bị xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, Phó Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý Sở cần có đánh giá cụ thể về 7 xã thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020; chú trọng đến vấn đề môi trường, nước sạch, xử lý nước thải, rác thải trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Bùi Linh