Hải Dương: Kiến nghị xây dựng bộ máy nhà nước ở địa phương phù hợp với điều kiện quản lý đô thị và nông thôn 

Xem với cỡ chữ
Đoàn ĐBQH tỉnh đã TXCT sau Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIII tại Trường Chính trị tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị xây dựng bộ máy nhà nước ở địa phương phù hợp với điều kiện quản lý đô thị và nông thôn, đúng quy định của Hiến pháp; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình CCHC của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020; quan tâm đào tạo, xây dựng và có chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức; nâng cao đời sống nông dân, chú trọng xây dựng nông thôn mới; đổi mới cách đánh giá đối với học sinh tiểu học, thi cử, xây dựng chương trình sách giáo khoa, quản lý trường học phù hợp; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; tạo điều kiện và môi trường để cán bộ, giảng viên học tập, rèn luyện, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có cơ chế bố trí cán bộ, giảng viên đến công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tích lũy kinh nghiệm thực tế; có chế độ phụ cấp cho cán bộ chưa được hưởng phụ cấp đứng lớp… Các kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được Đoàn giải trình thỏa đáng; các kiến nghị khác được tổng hợp, phân loại chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
HUY NHẤT