Hà Tĩnh: Chú trọng TXCT chuyên đề lấy ý kiến tham gia các dự thảo nghị quyết 

Xem với cỡ chữ

Tại Phiên họp thường kỳ thứ 35 của Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa XVII. Theo đó, trên tinh thần đổi mới, trách nhiệm, dân chủ, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra, bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu về đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp; được đại biểu dự họp và cử tri đánh giá cao… Tuy nhiên, tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp chất lượng chưa cao; chất lượng tham mưu một số dự thảo nghị quyết còn hạn chế; một số đại biểu tiếp cận tài liệu chậm nên tham gia ý kiến chưa sâu; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để các kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo đạt kết quả tốt hơn; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động TXCT, đặc biệt là TXCT chuyên đề, TXCT theo nhóm đối tượng để lấy ý kiến tham gia sâu vào các dự thảo nghị quyết; cần điều hành linh hoạt trong việc thảo luận tổ trước kỳ họp; nội dung trả lời chất vấn cần chuẩn bị kỹ lưỡng và phải nắm chắc vấn đề…

HẢI PHONG