Hà Nội trao giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa 

Xem với cỡ chữ
Tối 4.10, thành phố Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - 2019.

Sau 9 tháng phát động, hai giải báo chí đã nhận được gần 600 tác phẩm dự thi của 62 cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội. Cụ thể, Ban Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội tiếp nhận tổng số 202 tác phẩm đã được 30 cơ quan báo chí sơ tuyển, lựa chọn gửi tham dự (gồm 13 cơ quan báo chí Hà Nội và 17 cơ quan báo chí Trung ương), trong đó có 189 tác phẩm báo in, báo điện tử; 13 tác phẩm phát thanh, truyền hình. Ban Tổ chức giải báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã tiếp nhận tổng số 311 tác phẩm đã được 32 cơ quan báo chí sơ tuyển, lựa chọn gửi tham dự (gồm 13 cơ quan báo chí Hà Nội và 19 cơ quan báo chí Trung ương), trong đó có 269 tác phẩm báo in, báo điện tử; 42 tác phẩm phát thanh, truyền hình. So với năm 2018, số lượng các tác phẩm và cơ quan báo chí tham gia có bước phát triển.


Đồng chí Lê Mạnh Hùng và đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao Giải A cho các tác giả có tác phẩmđạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, tất cả các thành viên Ban giám khảo cùng chung nhận xét, các tác phẩm tham dự hai giải báo chí không những có số lượng lớn mà đề tài phong phú, đa dạng hơn; có nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn cuộc sống, vấn đề đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ... Có những tác phẩm đã đi đến tận cùng những vấn đề, phản ánh những tồn tại, vướng mắc, thiếu sót của thành phố Hà Nội; có những tác phẩm không chỉ nêu vấn đề mà dày công tham khảo, so sánh nhiều địa bàn cả nước, có những gợi mở cho Hà Nội tham khảo, có bước nghiên cứu tiếp thu giải quyết vấn đề thực tế và trong tương lai…

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức thống nhất kết quả: Đối với giải báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ II có: 3 tác phẩm đoạt giải A; 5 tác phẩm giải B, 10 tác phẩm giải C, 15 tác phẩm giải Khuyến khích.

Đối với giải báo chí về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II có: 3 tác phẩm giải A, 5 tác phẩm giải B, 10 tác phẩm giải C, 20 tác phẩm giải Khuyến khích.

Tiền thưởng cho giải A là 50 triệu đồng; giải B là 30 triệu đồng; giải C là 20 triệu đồng và giải Khuyến khích là 10 triệu đồng.

Tại lễ trao giải, Báo Hà nội mới, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội vinh dự nhận Giải đồng hạng xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu, có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự hai giải báo chí.

Theo dangcongsan.vn