Hà Nội tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ học đến 5.4 

Xem với cỡ chữ
Chiều 18.3, Hà Nội tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã quyết định cho học sinh tất cả các cấp nghỉ học đến 5.4.

Hà Nội cho học sinh nghỉ đến 5.4 phòng COVID-19. (Ảnh: Sơn Tùng)

"Trước mắt chúng ta quyết định học sinh các cấp của chúng ta nghỉ đến 5.4. Đến trước ngày 5.4 chúng ta sẽ quyết định tiếp, hiện nay không có khả năng có thể đi học vào 22.3 đối với cấp 3 được" - Ông Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội giao Giám đốc Sở Giáo dục- đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo chương trình dạy để tính toán kịch bản. Trong trường hợp kịch bản xấu không đi học được phải tính toán học trên truyền hình, phân bổ xem môn gì học trên truyền hình là phù hợp. Sở phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có tính toán liên quan đến việc đảm bảo chương trình.

Do học sinh nghỉ học dài ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục điều chỉnh thời gian kết thúc năm học và lịch thi Trung học phổ thông quốc gia. 

Cụ thể, các cơ sở giáo dục sẽ kết thúc năm học trước ngày 15.7.2020. Thi Trung học phổ thông quốc gia từ ngày 8 đến ngày 11.8.2020.

Trên cơ sở khung kế hoạch thời gian nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ. Đồng thời triển khai các hình thức dạy học qua Internet, trên truyền hình; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.

Theo laodong.vn