Hà Nội tăng cường giám sát an toàn thực phẩm quý IV 

Xem với cỡ chữ
Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong những tháng cuối năm 2019, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội tiếp tục triển khai các mô hình điểm, chuyên đề an toàn thực phẩm bảo đảm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại 100% quận, huyện.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, trong quý III, Chi cục đã thành lập 3 đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm và tiến hành kiểm tra 108 cơ sở. Cụ thể, đoàn đã xử lý vi phạm hành chính 15 cơ sở với tổng số tiền phạt là 165 triệu đồng. Có 3/50 mẫu xét nghiệm tại labo không đạt tiêu chuẩn gồm 1 mẫu trân châu không đạt chỉ tiêu hóa học và 2 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt chất lượng. Đồng thời, xét nghiệm nhanh tổng số 675 mẫu, trong đó 642 mẫu đạt (95,1%). Cụ thể, tinh bột 580/613 mẫu, đạt (94,6%), các xét nghiệm nhanh khác 62/62 mẫu đạt yêu cầu.


Hà Nội tăng cường giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm quý IV/2019. (Nguồn: ITN)

Cũng trong quý III, Chi cục đã cấp mới 255 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm cho 85 hồ sơ đạt; cấp 258 giấy tiếp nhận bản công bố cho sản phẩm thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 2.2.2018. Việc thực hiện các thủ tục hành chính được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy trình.

Cùng với đó, Chi cục tiếp tục triển khai các mô hình điểm, chuyên đề an toàn thực phẩm trước đó nhằm bảo đảm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại 100% quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Tiếp tục triển khai mô hình trên 60 tuyến phố văn minh an toàn thực phẩm, 14 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát. Tiếp tục kiểm soát các bữa cỗ tập trung đông người tại 15 quận, huyện và tiếp tục triển khai mô hình nâng cao năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể.

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT, triển khai giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ chủ trì thành lập đoàn giám sát, tổ chức giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đoàn giám sát, tổ chức triển khai nội dung giám sát theo đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch, các UBND quận, huyện và thị xã được giám sát có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo và tài liệu liên quan theo đề cương gửi kèm, bố trí địa điểm làm việc với đoàn giám sát theo kế hoạch. Ủy ban MTTQ Việt Nam tại địa phương được giám sát phối hợp tham gia cùng đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tại địa phương. Phản ánh, phát hiện đề xuất với đoàn giám sát những nội dung thực hiện chưa đúng về công tác bảo đảm tại địa phương để góp phần thực hiện tốt kế hoạch giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019.

Vân Phi