Hà Nội: Quy hoạch, sử dụng quỹ đất bãi gắn với chỉnh trị, bảo đảm dòng chảy sông Hồng 

Xem với cỡ chữ
Để thực hiện mục tiêu trở thành thành phố “Xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại”, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, ngoài các giải pháp đã được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Hà Nội cần khai thác tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, nhất là về đất đai thông qua quy hoạch, chuyển đổi hợp lý quỹ đất nông nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp để phát huy nguồn lực đất đai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Quy hoạch, sử dụng quỹ đất bãi gắn với chỉnh trị, bảo đảm dòng chảy sông Hồng

Hà Nội cũng cần thu hút các dự án lớn đồng bộ ở khu đô thị vệ tinh để thúc đẩy, dần giảm áp lực cho hệ thống hạ tầng khu vực trung tâm, phát triển không gian xanh đô thị; giải quyết có hiệu quả tình trạng dự án chậm triển khai gây lãng phí đất đai; quy hoạch, sử dụng quỹ đất bãi bồi lớn trên địa bàn thành phố gắn với chỉnh trị, bảo đảm dòng chảy của sông Hồng…

Đây là một trong những nội dung được nêu trong Thông báo số 2686-TB/BCSĐ-TU ngày 24.6.2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thành ủy Hà Nội về kết luận hội nghị của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan. Cuộc làm việc nói trên diễn ra ngày 23.5.2020.

Theo văn bản trên, Thành ủy Hà Nội và Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất sẽ sớm thực hiện nghiên cứu khảo sát đánh giá địa chất để quy hoạch phát triển không gian ngầm; phối hợp xây dựng chương trình hướng đến Hà Nội xanh thông qua quy hoạch môi trường trong quy hoạch của thành phố, phát triển không gian xanh và các chương trình đầu tư, thu hút đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý chất thải, nước thải, xanh hóa các dòng sông, hồ; thiết lập hệ thống mạng lưới quan trắc, giám sát môi trường; di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi các khu dân cư; ban hành quy chuẩn khí thải các phương tiện cao hơn mức chung của cả nước…

Cùng với thống nhất các nội dung triển khai cụ thể về lĩnh vực quản lý môi trường, đất đai, Thành ủy Hà Nội - Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng xác định rõ các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của thành phố Hà Nội để làm căn cứ thực hiện.

Theo hanoimoi.com.vn