Hà Nội duy trì kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm 

Xem với cỡ chữ
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 340/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu về đánh giá tiến độ thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành thuộc Ban Chỉ đạo Công tác an toàn thực phẩm thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26.11.2018 của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác liên ngành thành phố tại Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 10.7.2019 của UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã tập trung tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo kế hoạch, tham gia giao ban với UBND các quận, huyện, thị xã.


UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, đôn đốc các xã, phường, thị trấn tiến hành thanh tra, đảm bảo triển khai tại 100% các xã, phường, thị trấn phấn đấu đạt chỉ tiêu theo kế hoạch và chú trọng thanh tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của ngành nông nghiệp và công thương… Lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia đoàn kiểm tra, trong đó, Phó chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã trực tiếp tham gia đoàn kiểm tra 2 lần/tháng, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tham gia đoàn kiểm tra 1 lần/tuần.

Thông báo cũng nêu rõ, Sở Tài chính khẩn trương có văn bản hướng dẫn cụ thể việc sử dụng nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm ở cấp quận, huyện, thị xã, và cấp xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26.11.2018 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Y tế tổ chức giao ban với các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá sau các đợt kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ kết 6 tháng đánh giá các chỉ tiêu trước và sau khi triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. Duy trì liên lạc các tuyến để kịp thời hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đúng quy định và đạt hiệu quả, không để xảy ra sai sót trong quá trình thanh tra…

Vân Phi