Hà Nội bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả  

Xem với cỡ chữ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 27.159ha diện tích rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 6.839ha, rừng trồng là 15.894 ha.

Nhằm triển khai hiện quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao Chi cục Kiểm lâm ứng dụng các tiến bộ khoa học trong công tác trồng rừng trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tổ chức giao khoán quản lý cho khoảng 6.400ha rừng phòng hộ, đặc dụng với mức kinh phí giao khoán bình quân trên 900.000 đồng/ha.

Đối với rừng ở khu vực giáp các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên, thành phố đã phối hợp hiệu quả trong bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, hạn chế các vụ cháy rừng, xâm hại tài nguyên rừng vùng giáp ranh. Ở những khu vực này, các đơn vị của thành phố đã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra những vùng trọng điểm hay xảy ra cháy rừng, chú trọng những nơi có số người ra vào rừng đông.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 21.1.2017 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh các xã; tuyên truyền lưu động tại các huyện, thị xã có rừng về các quy định quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phát hàng chục nghìn tờ rơi tuyên truyền tại các xã, thị trấn có rừng; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân sống ven rừng.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Lê Minh Tuyên cho biết, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nhằm hạn chế các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác quản lý lâm sản trong khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến. Đồng thời, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp theo hướng gia tăng giá trị sản xuất nội ngành, từng bước tự chủ về nguồn lực, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn đầu tư từ ngân sách; tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng trồng…

Bảo Đan