Hà Nội: Phải lựa chọn những người được dân tín nhiệm vào cấp ủy khóa mới 

Xem với cỡ chữ
Sáng 4.6, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8.7.2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp đã được Quận ủy Hoàn Kiếm triển khai nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Trung ương và thành phố. Công tác đại hội cấp cơ sở đã được triển khai đúng quy định, đạt chất lượng, hiệu quả. Việc chuẩn bị đại hội đảng cấp quận được chuẩn bị đúng tiến độ. Tuy nhiên, trong số 48 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội, mới có 4/18 phường đã tổ chức đại hội, đây là tỷ lệ thấp. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu quận Hoàn Kiếm phải tạo ra không khí mới về đại hội các cấp trong toàn Đảng bộ và quần chúng Nhân dân, thực hiện quy trình nhân sự thật sự dân chủ, đúng quy định. Đặc biệt, phải lựa chọn những người được dân tín nhiệm vào cấp ủy khóa mới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu quận cần đánh giá kỹ hơn chất lượng tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng. Đối với đại hội cấp quận, phải có dự kiến chi tiết kế hoạch, chương trình, bám sát các văn bản chỉ đạo; chú trọng chuẩn bị kỹ văn kiện đại hội, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, chương trình hành động và chương trình đại hội. Cần lên kế hoạch, lộ trình chi tiết, đặc biệt phải lưu ý giải quyết, xử lý đúng quy định về đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Quận ủy Dương Đức Tuấn cho biết sẽ lãnh đạo tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị Đại hội trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16.12.2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

N. HỢP