Hà Nội: Đề nghị nới lỏng chính sách đối với người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Tại Hội nghị, đa số các ý kiến đồng ý với việc thành lập Ban Quản trị tại các tòa nhà chung cư nhằm bảo đảm quyền lợi của người sở hữu nhà trong quá trình sử dụng, tuy nhiên cần có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm đối với việc thành lập Ban Quản trị, tránh tiêu cực phát sinh trong quá trình điều hành và sử dụng quỹ; cần nới lỏng các chính sách đối với người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam, qua đó tăng thêm nguồn thu ngoại tệ, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quy định Nhà nước chủ động hỗ trợ từ nguồn vốn của Nhà nước để thực hiện chính sách nhà ở xã hội cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở tại khoản 3, Điều 13 là chưa phù hợp và không khả thi, bởi NSNN có hạn và Nhà nước hỗ trợ chủ yếu thông qua các chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, cơ chế cho vay; cần bổ sung quy định các giao dịch về nhà ở không bắt buộc phải có giấy chứng nhận bao gồm cả nhà ở thương mại của chủ đầu tư dự án tại điểm c, khoản 2, Điều 115… Đoàn đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, tổng hợp để chuyển đến QH tại kỳ họp tới.