Hà Nam: Tăng cường quản lý môi trường khu vực phía tây sông Đáy 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát công tác QLNN về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác đá, chế biến vật liệu xây dựng khu vực phía tây sông Đáy tại Sở TN - MT.

Theo đánh giá, Sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở khai thác đá, chế biến vật liệu xây dựng thực hiện đúng, đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác đá, chế biến vật liệu xây dựng, đặc biệt là khu vực phía tây sông Đáy; tình trạng môi trường khu vực đã có chuyển biến đáng kể; các doanh nghiệp (DN) đã xây dựng và lập báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; thu gom và xử lý toàn bộ rác thải trên địa bàn, không để rác thải ùn ứ tại các địa phương… Tuy nhiên, một số DN khai thác chế biến và sản xuất, kinh doanh trong khu vực chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường; hạ tầng giao thông đã xuống cấp, xe chở quá tải trọng làm rơi vãi vật liệu gây ô nhiễm…

Đoàn giám sát đề nghị Sở xác định trách nhiệm của ngành trong việc QLNN về môi trường khu vực phía tây sông Đáy; phối hợp với các địa phương đề xuất UBND tỉnh giải quyết vấn đề môi trường có tính liên vùng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, trọng tâm thanh tra, kiểm tra liên ngành các DN vi phạm; xử lý các DN không ký quỹ bảo vệ môi trường, công trình bảo vệ môi trường không hoạt động…

VIỆT LONG