H. Bát Xát, Lào Cai: Ban hành nghị quyết về quản lý và sử dụng đất đai 

Xem với cỡ chữ

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Khóa XVII đã ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án do huyện làm chủ đầu tư từ năm 2017 đến năm 2019. Theo đó, để khắc phục một số khó khăn, hạn chế Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường quản lý về đất đai, quy hoạch sử dụng đất, quản lý xây dụng và việc chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường cho các hộ dân ở các dự án còn chậm; lập phương án bàn giao đất tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất để người dân sớm có đất ở ổn định cuộc sống; đẩy nhanh công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thẩm tra kết quả đo đạc thực địa, thẩm tra phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền; làm tốt công tác đăng ký quyền sử dụng đất, chính lý biến động về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân...

KIM THU