H. Bắc Hà, Lào Cai: Huy động nguồn lực xây dựng xưởng sơ chế dược liệu 

Xem với cỡ chữ

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện đã xem xét thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thâm canh tăng vụ, phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, thống kê đánh giá lại diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn bảo đảm sát với thực tế; tập trung chăm sóc, tạo tán diện tích chè hiện có để nâng cao năng suất, sản lượng; không thực hiện cánh đồng một giống vì không chủ động được nguồn nước; đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; xem xét huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng xưởng sơ chế dược liệu bảo đảm cho việc tiêu thụ cây dược liệu; tăng cường ứng dụng tiến bộ KHKT để thúc đẩy sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị.

KIM THU