H. Tri Tôn, An Giang: Đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình xã hội hóa 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND huyện vừa làm việc với Xí nghiệp Điện nước huyện để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đến nay, Xí nghiệp đã phát triển được 31.387 khách hàng sử dụng điện, thấp hơn 2,88% so với kế hoạch đề ra; phát triển được 26.355 hộ sử dụng nước, thấp hơn chỉ tiêu. Năm 2018, đã xây mới 9 danh mục công trình điện, vận động xã hội hóa xây dựng 6 công trình cấp điện cho 42 hộ; đầu tư 7 công trình cấp nước. Năm 2019, đơn vị có kế hoạch xây dựng công trình tuyến ống cấp nước chống hạn xâm nhập mặn ở 10 xã, thị trấn; đăng ký xây mới 70 công trình điện… Thông qua các cuộc TXCT, Xí nghiệp nhận được 22 ý kiến. Trong đó, đơn vị đã khảo sát và giải quyết được 6 ý kiến; còn lại 16 ý kiến liên quan đến đầu tư đường dây điện và tuyến ống cấp nước đòi hỏi vốn đầu tư lớn, đơn vị đã tham mưu huyện và Công ty CP Điện nước tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Phương Lan lưu ý Xí nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu về điện nước, bảo đảm đạt và vượt kế hoạch đề ra; quan tâm hạ thế và lắp điện kế cho người dân vùng sâu, vùng xa; tăng cường tuyên truyền an toàn điện và bảo đảm an toàn kỹ thuật vận hành. Đồng thời, quan tâm giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến trách nhiệm của ngành; đối với những công trình XHH cần đẩy nhanh thủ tục và tiến độ thi công.

VŨ HÙNG