H. Tân Châu, Tây Ninh: Nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân BHYT ở cơ sở 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trên địa bàn.

Theo báo cáo, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện năm 2017 là 75,38%, năm 2018 là 75,51%, 9 tháng năm 2019 là 78,4%. Tại phiên giải trình, các đại biểu cho rằng, mặc dù tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn có tăng nhưng vẫn còn ở mức thấp. Nguyên nhân do chất lượng khám chữa bệnh BHYT chưa cao, tình trạng thiếu thuốc BHYT tại Trung tâm Y tế huyện vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu vùng xa còn khó khăn, nhận thức còn hạn chế, chưa tự giác tham gia BHYT… Phó Chủ tịch HĐND huyện Bùi Trọng Bình đề nghị UBND huyện cần khắc phục những hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHYT toàn dân; nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân BHYT ở cơ sở, có hướng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số mua BHYT… nhằm tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn.

C. ĐIỀU