H. Long Mỹ, Hậu Giang: Chủ động hơn trong chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 14 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND huyện vừa họp thông qua công tác chuẩn bị, thống nhất thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 14 (bất thường) HĐND huyện để bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông qua dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND cấp xã năm 2020; triển khai kế hoạch khảo sát giao chỉ tiêu nhiệm vụ, phân bổ ngân sách và việc ban hành nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn năm 2020 (dự kiến tiến hành trong tháng 2) nhằm đánh giá sát việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phân bổ ngân sách và việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã. Thường trực HĐND huyện yêu cầu các đơn vị, bộ phận tham mưu chủ động hơn trong chuẩn bị các nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 14. Đối với kế hoạch khảo sát giao chỉ tiêu nhiệm vụ, phân bổ ngân sách và việc ban hành nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn, giao các Ban, Văn phòng HĐND và UBND huyện giúp Thường trực chuẩn bị tốt nội dung, bảo đảm các điều kiện khác để khảo sát đạt kết quả cao.

HOÀNG LAN