H. Hoài Nhơn, Bình Định: Kiến nghị có biện pháp xử lý hiệu quả án tồn đọng 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND huyện vừa tổ chức phiên họp giải trình, yêu cầu Chánh án Tòa án Nhân dân huyện giải trình việc để án dân sự quá thời hạn chuẩn bị xét xử và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Theo báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện, hiện nay có 13 vụ án dân sự quá hạn, trong đó có những vụ quá hạn trên 3 năm; 31 vụ án đang tạm đình chỉ và 43 đơn kiến nghị, phản ánh qua trụ sở tiếp công dân nhưng chưa được xử lý. Tại phiên giải trình, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện cho rằng, nguyên nhân để án quá hạn do tính chất phức tạp, nhất là các vụ việc có liên quan quyền sử dụng đất, chia thừa kế… trong khi các chế định của pháp luật về đất đai có nhiều lỗ hổng, thiếu tính thống nhất; đương sự thiếu tính hợp tác… Bên cạnh đó, một nguyên nhân khách quan là thiếu 2 Thẩm phán so với chỉ tiêu được phân bổ.

Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Chánh án Tòa án Nhân dân huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, đặc biệt là các ý kiến của Thường trực HĐND huyện; từ nay đến cuối năm, có biện pháp xử lý hiệu quả án tồn đọng và đơn thư khiếu nại, phản ánh; phấn đấu giải quyết dứt điểm ít nhất 1/3 số lượng án quá hạn.

PHẠM DÂN