H. Đức Huệ, Long An: Giải trình về những tồn đọng qua các kết luận của Thường trực HĐND  

Xem với cỡ chữ

Tại phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện giữa hai kỳ họp HĐND mới đây, nhiều đại biểu HĐND đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện giải trình về những vấn đề tồn động qua các văn bản kết luận của Thường trực HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như: Tình trạng sử dụng các phương tiện đánh bắt thủy sản; công tác quản lý barie; thu gom rác thải, hầm đất; tình hình mất trật tự an toàn giao thông tại các chợ tự phát; khai thác đất và xây dựng trái phép của một số nhà máy gạch trên địa bàn huyện… Trong đó, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề còn bất cập, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý điều hành, các giải pháp tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới. Các nội dung trên Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Nguyên giải trình cụ thể.

Chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Nam  đề nghị UBND huyện, các cơ quan, phòng, ban trực thuộc UBND huyện và các cơ quan có liên quan trong thời gian tới cần tập trung cao hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu lực, hiệu quả theo kế hoạch của UBND huyện và nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

KIỂU BẢO