H. Đakrông, Quảng Trị: Giao ban định kỳ với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ với Thường trực HĐND các xã, thị trấn đánh giá tình hình hoạt động 10 tháng và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Theo đánh giá, hoạt động của HĐND đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND cấp xã chưa bảo đảm quy trình, chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND cấp xã chưa cao… Phó Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Chạy lưu ý cấp xã nên tổ chức TXCT bảo đảm trước và sau mỗi kỳ họp tại tất cả các thôn, khóm, tổ chức vào thời gian hợp lý (buổi tối) và có sự lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung khác; các tổ đại biểu chủ động nắm tình hình địa bàn ứng cử, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; Thường trực HĐND cấp xã cần chỉ đạo sâu sát hơn để các Ban HĐND xã, thị trấn bố trí thời gian nghiên cứu, có kế hoạch tổ chức họp đúng trình tự để nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra.

HOÀNG MAI