H. Châu Thành, Hậu Giang: Quan tâm tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ  

Xem với cỡ chữ

Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2019, Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá: Các xã, thị trấn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt việc tuyên truyền, tập trung nguồn lực, quan tâm công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ, quân nhân xuất ngũ về địa phương; tuyên truyền vận động tham gia học nghề, tìm việc làm sau khi xuất ngũ; giải quyết tốt các chế độ chính sách sau xuất ngũ về địa phương...  Tuy nhiên, một số bộ đội khi xuất ngũ về địa phương vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn ít tham gia học nghề. Công tác tuyên truyền vận động bộ đội xuất ngũ học nghề tuy có thường xuyên nhưng chưa đạt yêu cầu do thanh niên chưa thấy tầm quan trọng của việc học nghề. Việc thống kê số lượng quân nhân xuất ngũ được và chưa được đào tạo nghề gặp khó khăn.

Đoàn giám sát đề nghị các địa phương khắc phục hạn chế, quan tâm tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ về địa phương, phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm để bộ đội xuất ngũ trên địa bàn huyện sớm ổn định cuộc sống.

HOÀNG LAN