Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Sáng 7.8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá đầy đủ những kết quả của Quốc hội trong nhiệm kỳ qua, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện”, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH mong muốn các đại biểu dự Hội nghị sẽ đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, góp phần xây dựng phát triển, đổi mới hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Hội nghị

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy, 5 năm qua, kế thừa, phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, cán bộ, đảng viên là lãnh đạo Quốc hội, thành viên Đảng đoàn Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPQH luôn chủ động, đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, cử tri và Nhân dân cả nước, trực tiếp tham gia và tham mưu, phục vụ tốt, có hiệu quả hơn chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tuyên truyền giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, Đảng ủy đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ cơ quan VPQH.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh phát biểu tại Hội nghị

Về xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên và công tác tổ chức cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tài liệu về tổ chức Đại hội Chi bộ và tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 cho các cấp ủy trong Đảng bộ; tập trung lãnh đạo Đại hội của 58 Chi bộ, đã bầu được 180 cán bộ tham gia cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Về xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển và quản lý đảng viên, Đảng bộ cơ quan VPQH là Đảng bộ cấp trên cơ sở, có 6 đảng bộ cơ sở và 26 chi bộ trực thuộc, với 1.010 đảng viên, trong đó có nhiều lãnh đạo Đảng, Quốc hội tham gia sinh hoạt ở các chi bộ cùng với các đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại VPQH…

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Đảng ủy cơ quan, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan và các tổ chức Đảng trực thuộc đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ cơ quan; các quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy cơ quan.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng, dự thảo Báo cáo nêu rõ: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo chính trị của cơ quan và từng đơn vị; đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm phù hợp với tình hình; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và VPQH. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân...

Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo, đa số đại biểu khẳng định, dự thảo Báo cáo có bố cục tốt, công phu, dẫn giải vấn đề logic, chặt chẽ, phản ánh đầy đủ chi tiết về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan VPQH.

Về chủ đề Đại hội, có ý kiến đề nghị bổ sung “hiệu quả” bởi “đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo” thì yếu tố cuối cùng vẫn phải là “hiệu quả”. Theo đó, chủ đề nên là: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Có ý kiến đề nghị, trong dự thảo Báo cáo cần khẳng định tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng bộ trong công tác chuyên môn trong phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…; khẳng định, những kết quả này mang đậm dấu ấn tinh thần trách nhiệm, mẫn cản của từng đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ VPQH. Về phòng chống tham nhũng, có ý kiến đề nghị, bổ sung nội dung, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã rèn luyện, thấm nhuần yêu cầu về phòng, chống tham nhũng, và trong nhiệm kỳ ngoài những thiếu sót đã chỉ ra, đến nay chưa xảy ra vụ việc tham nhũng nào. Về tổ chức công tác cán bộ, cần khẳng định và làm đậm hơn việc chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ ngày càng được nâng cao, trưởng thành, có trách nhiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó nâng cao sự tín nhiệm của cơ quan VPQH…

Tin và ảnh: Trung Thành