Những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai

Góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân 

Xem với cỡ chữ
Những nỗ lực của Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhằm giải quyết những kiến nghị của cử tri trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đất đai đã đem lại kết quả tích cực, góp phần giải quyết bức xúc và giữ ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Quyền lợi của người dân đã được bảo vệ theo đúng quy định pháp luật.

Chủ động tiếp xúc, nắm bắt nguyện vọng của cử tri

Trong những năm gần đây, tình hình tranh chấp, khiếu kiện, phản ánh của người dân trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra khá phức tạp và đa dạng, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, an ninh chính trị và sự ổn định xã hội của địa phương.

Xác định tầm quan trọng của việc giữ ổn định an ninh trật tự, đẩy mạnh đối với việc phát triển kinh tế của địa phương; đồng thời, phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực góp phần thúc đẩy việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai nói riêng.


Người dân phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại của Thường trực HĐND tỉnh với các hộ dân liên quan đến Dự án mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa
Ảnh: Mạnh Đức

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ công dân địa phương để tiếp nhận ý kiến phản ánh, đơn thư của công dân qua nhiều phương thức như: TXCT theo luật định, TXCT chuyên đề, theo nhóm đối tượng; tiếp dân theo lịch định kỳ và tiếp dân đột xuất khi công dân có yêu cầu, tiếp nhận ý kiến của công dân qua đường dây “nóng”, nhận đơn thư qua đường bưu điện, gửi trực tiếp… Đơn thư, ý kiến phản ánh của công dân đều được phân loại, cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính để xử lý, theo dõi và giám sát tình hình giải quyết.

Qua tiếp nhận thông tin của công dân, sau khi rà soát, nếu phát hiện những bất cập trong quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức làm việc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để nghe báo cáo giải trình những vấn đề cần làm rõ. Sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản thể hiện, quan điểm đối với vụ việc, đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết và tiếp tục theo dõi quá trình giải quyết đó. Để tăng cường hiệu lực giám sát, trường hợp vụ việc phức tạp, đông người, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát đến Thường trực Tỉnh ủy để xin ý kiến tiếp tục chỉ đạo xử lý. 

Một số trường hợp sai phạm liên quan đến quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh đã đưa ra chất vấn tại kỳ họp của HĐND tỉnh và Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Cụ thể như tổ chức chất vấn về việc quản lý đất rừng trên địa bàn tỉnh; việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng… Kết quả chất vấn được ghi nhận và thể hiện bằng nghị quyết hoặc thông báo để HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, tái giám sát tình hình triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nhận diện qua chất vấn.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã tham gia thành viên các Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập. Như Tổ công tác giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến việc giao khoán đất rừng sản xuất tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; Tổ công tác nắm tình hình và vận động người dân thực hiện các dự án phát triển kinh tế có thu hồi diện tích đất lớn; Tổ công tác đặc biệt xử lý những vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài… để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của người dân. Từ đó, kiến nghị, đề xuất xây dựng các giải pháp giải quyết; đồng thời, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật và các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được kiểm tra, rà soát kỹ; dự đoán tình hình để chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch kiên quyết đấu tranh, xử lý đối với các trường hợp lợi dụng gây rối, kích động, xúi giục, làm cho vụ việc thêm phức tạp.

Minh bạch, phát huy vai trò người đứng đầu

Qua thực tiễn hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy, cần tăng cường làm tốt việc công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là về đất đai; đặc biệt, chú trọng tuân thủ theo đúng quy trình, thời hạn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện các dự án, việc niêm yết lấy ý kiến người dân đối với các chính sách hỗ trợ, phương án phê duyệt kinh phí bồi thường. Nơi nào thiếu công khai, minh bạch, quyết sách nào thiếu dân chủ, công bằng và buông lỏng công tác quản lý để xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí thì sẽ gây ra bức xúc trong dư luận xã hội, làm phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tiếp công dân của người đứng đầu; tiếp công dân thường xuyên để lắng nghe công dân trình bày tâm tư, nguyện vọng nhằm kịp thời hướng dẫn, giải thích, vận động công dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong lĩnh vực đất đai; chủ động tiếp cận, nắm tình hình thái độ của công dân đối với những chính sách liên quan đến đất đai dự kiến ban hành, những dự án thu hồi đất và giải quyết những ý kiến, kiến nghị ngay từ cơ sở, tránh phát sinh bức xúc, tụ tập thành nhóm đông người gay gắt, khiếu nại, tố cáo vượt cấp…

Đặc biệt, tăng cường giám sát việc giải quyết các phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân trên lĩnh vực đất đai, tránh tình trạng bỏ lơ, không xem xét, thiếu trách nhiệm kéo dài thời hạn giải quyết thì công dân càng bức xúc, mất lòng tin, dẫn đến tình trạng đơn thư vượt cấp, làm cho tình hình thêm phức tạp, vấn đề giải quyết càng thêm khó khăn. Quan tâm trả lời, thông báo tiến độ, kết quả giải quyết đến công dân có ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo để công dân an tâm, tin tưởng vào kết quả làm việc của cơ quan nhà nước. Mặt khác, đẩy mạnh vai trò phối hợp vận động của UBMTTQ và các đoàn thể tham gia hòa giải, đối thoại, thuyết phục, giải thích trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai thì công tác này đạt hiệu quả hơn, nhiều vụ việc sẽ được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở.

LÊ HOA