Gỡ điểm nghẽn về chất lượng nguồn nhân lực 

Xem với cỡ chữ
Sáng 8.10, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và dự kiến năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.

Trong năm qua, ngành giáo dục đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT, khắc phục những bất cập, hạn chế, giải quyết các “nút thắt” qua việc xây dựng và hoàn thiện 2 dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý để các địa phương thực hiện đổi mới GD - ĐT. Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra 9 kết quả, 7 tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; 8 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp dành cho năm học 2018 - 2019; bao gồm các mặt: Quy hoạch mạng lưới cơ sở GD, đào tạo giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị triển khai Chương trình và sách giáo khoa mới, cải tiến thi THPT, hợp tác quốc tế về GD - ĐT…


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình phát biểu kết luận buổi làm việc

Để đạt yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong năm học 2018 - 2019, các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục một cách đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương; chú trọng quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm để đào tạo đúng ngành nghề, trình độ, gắn kết với nhu cầu sử dụng của các địa phương, của ngành; quan tâm nhiều hơn tới việc hướng dẫn quy trình, cách thức sáp nhập một số cơ sở giáo dục; đồng thời làm rõ cơ chế phát triển các trường ngoài công lập; chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục; tập trung bảo đảm các điều kiện triển khai thực hiện thành công, hiệu quả chương trình, sách giáo khoa GDPT mới.

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN), năm 2018 được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất đột phá của ngành. Năm qua, công tác đào tạo nhân lực theo hướng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động. Mạng lưới cơ sở GDĐH, GDNN được rà soát, sắp xếp phù hợp hơn với thực tiễn... Tuy nhiên, việc phát triển các lĩnh vực này còn nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực chưa thực sự đáp ứng; công tác quản lý chưa có nhiều đột phá; việc đẩy mạnh tự chủ chưa gắn với đổi mới quản trị nhà trường cũng như đổi mới trong quản lý nhà nước đối với hệ thống, triển khai quy hoạch mạng lưới còn chậm...

Trên cơ sở kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu đề nghị lĩnh vực GDĐH và GDNN cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, rà soát quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở GDNN, GDĐT theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài ngân sách; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhà giáo; đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình đối với cơ sở GDĐH, GDNN...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho rằng, có nhiều vấn đề cho thấy điểm nghẽn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay. Các hướng khắc phục, phải xác định rõ yếu tố liên quan đến quy hoạch mạng lưới, quyền tự chủ của nhà trường và trách nhiệm của Nhà nước, kể cả cơ sở lý luận cho quá trình triển khai... Trong đó, cần có sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành liên quan, sự chuẩn bị về cơ sở vật chất và nhân lực để thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục. Chất lượng là bài toán đường dài, kiên trì mục tiêu là cách để tạo chuyển biến. Theo đó, năm 2019, chương trình công tác của Ủy ban sẽ có nội dung khảo sát về việc kiểm định chất lượng tại các cơ sở GDĐH, và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lĩnh vực GDNN...

Tin và ảnh: Lê Thư