Giao lưu trực tuyến "Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp KH-CN vượt qua khó khăn do Covid-19”