Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay 

Xem với cỡ chữ
Sáng 8.10, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay”.

Phát biểu tại tọa đàm, TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế ngày nay, các lớp thế hệ thanh niên tiếp tục là lực lượng xung kích trên tất cả mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá, ngoại giao… Những cống hiến và đóng góp của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước là minh chứng khẳng định thanh niên luôn là rường cột, đội hậu bị xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường, do thiếu bản lĩnh và không nghiêm túc trong rèn luyện, phấn đấu, một bộ phận thanh niên đã phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin. Thậm chí một số ít thanh niên dao động, tin theo những luận điệu của các thế lực thù địch, xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ Đảng và chế độ. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống buông thả, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, coi đồng tiền là trên hết, lười học tập và tu dưỡng đạo đức, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Sự phai nhạt lý tưởng cách mạng và suy thoái về đạo đức, lối sống, một mặt ảnh hưởng đến tương lai của chính họ, gây cản trở sự phát triển lành mạnh của xã hội, bền vững của đất nước; mặt khác dễ bị các thế lực thù địch khai thác, lợi dụng để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, hòng chống phá và ngăn chặn sự phát triển của Cách mạng Việt Nam.

Để góp thêm tiếng nói trong hành trình giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, và giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên cũng như chính thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, cũng như trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước. Tọa đàm thảo luận xoay quanh 3 vấn đề cơ bản: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; đánh giá việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những vấn đề đặt ra và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay; chia sẻ, trao đổi của một số điển hình tiên tiến với những mô hình mới, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước, trong học và làm theo Bác. Sức thu hút, lan tỏa của họ đối với những người xung quanh và từ các hoạt động cụ thể.

Tin và ảnh: Minh Vân