Quảng Trị:

Giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ

Giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại UBND xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận: UBND xã cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cấp liên quan đã tích cực chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện chi trả, bảo đảm mức hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên, do một số đối tượng là người lớn tuổi, sức khỏe yếu phải ủy quyền cho thân nhân đến nhận thay nên việc hỗ trợ thiếu tính kịp thời cho các đối tượng này. Nhấn mạnh đây là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần thực hiện an sinh xã hội vì vậy, trong thời gian tới, Ban đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách; tiếp tục làm tốt việc rà soát, thống kê và tiến hành chi trả cho nhóm đối tượng lao động trong các doanh nghiệp, lao động không có giao kết hợp đồng, mất việc làm và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

TRÚC PHƯƠNG