Giảm 10 - 30% phí sử dụng đường bộ 

Xem với cỡ chữ
Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 10.8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Theo đó, kể từ ngày 10.8.2020 - 31.12.2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại Điểm 2, Điểm 3, Điểm 4, Điểm 5, Điểm 6, Điểm 7, Điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC. Kể từ ngày 1.1.2021 các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 10.8.2020 theo quy định ban hành kèm Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Ng.Ngân